Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 7 od 54  
Back povratak na rezultate
Civitas
2018, vol. 8, br. 1, str. 77-98
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 24/09/2018
doi: 10.5937/Civitas1801077V
Odnos agresivnog ponašanja i sociometrijskog statusa odbačenosti kod mladih
aOŠ ,,Kralj Petar I', Niš
bnema
cZavod za vaspitanje omladine i dece, Niš

e-adresa: vasic.suza@gmail.com

Sažetak

Statusno određenje pojedinca u grupi, u ovom slučaju adolescenta u vršnjačkoj grupi, od posebne je važnosti za formiranje ličnosti samog pojedinca. Odbačenost kao položaj u određenoj grupi jeste kategorija koja odražava disfunkcionalnost u odnosima među članovima te grupe, narušenu koheziju ali i nedostatak afektivne vezanosti članova. U radu smo se bavili agresivnim ponašanjem koje je izazvano negativnim socijalnim statusom, ali i ponašanjem koje može da dovede do odbačenosti. Shodno tome, posebnu pažnju poklonili smo odnosu povezanosti navedenog, odnosno uzročno-posledičnom odnosu statusa odbačenosti i agresivnog ponašanja. Rezultatima našeg istraživanja utvrdili smo vezu između agresije i negativnog socijalnog statusa, ali nismo potvrdili pretpostavku da mladi koji ispoljavaju antisocijalno ponašanje i agresivnost prema drugima, svojim ponašanjem dovode do sociometrijskog statusa odbačenosti u društvu.

Ključne reči

agresivnost; socijalni status; sociometrijski status odbačenosti; mladi

Reference

Bilić, V. (1999) Agresivnost mladih i mogućnost pomoći. Obnovljeni život, 54(1): 69-77
Čižmanski, A., Petrović, J., Zotović, M. (2008) Povezanost agresivnog ponašanja kod dece i adolescenata sa sociometrijskim statusom i percepcijom vaspitnih stavova roditelja. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 3, str. 303-317
Jevtić, B. (2012) Jačanje socijalnih kompetencija unutar interkulturalnih vršnjačkih grupa. Pedagoška istraživanja, 9 (1-2); 103-115
Jovanović, N. (2011) Nenasilno ponašanje u funkciji vaspitanja za humane odnose među učenicima. u: Zbornik Filozofskog fakulteta, Vaspitanje za humane odnose-problemi i perspektive, 184-193
Klarin, M. (2003) Uloga socijalne podrške vršnjaka i vršnjačkih odnosa u usamljenosti predadolescenata i adolescenata. Društvena istraživanja, 13 (6): 77
Knežević-Florić, O. (2008) Nasilje među adolescentkinjama. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 7-8, str. 658-669
Krnjajić, S. (2007) Pogled u razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Krnjajić, S. (2004) Socijalno ponašanje učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Krnjajić, S. (2002) Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Krnjajić, S.B. (2002) Vršnjački odnosi i školsko postignuće. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 34, str. 213-235
Lacković-Grgin, K. (2006) Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap
Popadić, D. (2009) Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju
Savović, B.B. (2004) Agresivno ponašanje učenika u školi. Pedagogija, vol. 59, br. 2, str. 68-86
Stanić, I. (2008) Agresija kod mladih i njeno suzbijanje. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 1-2, str. 147-163
Vidanović, S., Anđelković, V. (2009) Agresivnost, sklonost ka rizičnom ponašanju i struktura porodice adolescenata. Nastava i vaspitanje, vol. 58, br. 3, str. 386-398