Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Tumačenje poezije za decu kao mogućnost obrazovanja o smrti - zašto i kako
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresavladimir.vukomanovic@uf.bg.ac.rs
Sažetak
Prvi deo rada ukazuje na potrebu za obrazovanjem o smrti (death education) u ranom školovanju - za to se daju argumenti sa psihološkog, socioistorijskog i biblioterapijskog aspekta. Realno stanje stvari, međutim, pokazuje da takvo obrazovanje nije lako zamisliti, nekmoli sprovesti u okviru sadašnjeg školskog kurikuluma: čak i kad bi postojao prostor koji bi se njemu ustupio, ne postoji kadar kompetentan da takav predmet sprovede u delo. Ipak, to ne znači da treba odustati od obrazovanja o smrti unutar već postojećih predmeta. Otuda drugi deo teksta nudi jedan mogući pristup ovoj temi na časovima srpskog jezika i književnosti kroz interpretaciju poezije za decu u čijem je središtu motiv smrti. Na temelju interdisciplinarnih promatranja fenomena smrti, ukazaćemo na aspekte razgovora koji se na času mogu uključiti u interpretaciju književnog teksta i tako s učenicima diskutovati o temi koja u današnjem obrazovanju ima status tabua.
Reference
Altiser, L. (2009) Ideologija i državni ideološki aparati (beleške za istraživanje). Loznica: Karpos, (prev. Andrija Filipović)
Antić, M. (1997) Gaga. u: Garavi sokak - veselo cigansko vašarište sa nekoliko suza i kapi kiše (Sabrana dela Miroslava Antića), Novi Sad: Prometej, 28-29
Arijes, F. (1989) Eseji o istoriji smrti na Zapadu - od srednjeg veka do naših dana. Beograd: Rad
Astuti, R. (2009) Death, Ancestors, and the Living Dead: Learning without Teaching in Madagascar. u: Talwar, Victoria; Harris, Paul; Schleifer, Michael; Talwar, Victoria; Harris, Paul; Schleifer, Michael [ur.] Children's Understanding of Death, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 1-18
Bonoti, F., Leondari, A., Mastora, A. (2013) Exploring Children's Understanding of Death: Through Drawings and the Death Concept Questionnaire. Death Studies, 37(1): 47-60
Božić, S. (2017) Obrada motiva smrti u nastavi književnosti. u: Izlaganje na međunarodom naučnom skupu Velike teme slovenske kulture i literature - Tanatos, Vroclav, Poljska, 11-12. maj 2017, U štampi
Cotton, C. R., Range, L. (1990) Children's Death Concepts: Relationship to Cognitive Functioning, Age, Experience With Death, Fear of Death, and Hopelessness. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 19(2): 123-127
Ćopić, B. (1975) Lekcija iz zemljopisa - šest vukova i jedan rep. u: Pjesme - Pjesme pionirke - Sabrana dela Branka Ćopića, Beograd-Sarajevo: Prosveta-Svjetlost-Veselin Masleša, Knjiga osma (192-196, 269-290)
Đorđević, D. (1998) Ispovest veštice Smiljke. u: Mi imamo maštu, Beograd: Verzal press, 223
Ellis, J.E. S.J. (2000) Parents' perceptions of their children's death concept. Death Studies, 24(1): 65-70
Erić, D. (2004) Svi moji preci. u: Buket večernjih ljubičica - izabrane i nove pesme, Ruma: Srpska knjiga, 154-155
Gutiérrez, I.T., Miller, P.J., Rosengren, K.S., Schein, S.S. (2014) Affective dimensions of death: children's books, questions, and understandings. Monographs of the Society for Research in Child Development, 79(1): 43-61
Jaćimović, S. (2008) Elementi medijske kulture u književnosti za decu Dušana Radovića. u: Jovanović A., Hamović D. [ur.] Dušan Radović i razvoj moderne srpske književnosti, Beograd: Učiteljski fakultet, 59-68
Janićijević, V. (2007) Rodovi i vrste u nastavi književnosti (u mlađim razredima osnovne škole). Beograd: Učiteljski fakultet
Jay, S.M., Green, V., Johnson, S., Caldwell, S., Nitschke, R. (1987) Differences in Death Concepts Between Children Wither Cancer and Physically Healthy Children. Journal of Clinical Child Psychology, 16(4): 301-306
Kregou, H. (2013) Mogu li priče da leče?. u: Hant P. [ur.] Tumačenje književnosti - ključni eseji iz međunarodne priručne enciklopedije književnosti za decu, Beograd: Učiteljski fakultet, (prev. Nataša Janković) (237-272)
Kuljić, T. (2014) Tanatopolitika. Beograd: Čigoja
Lazar, A., Torney-Purta, J. (1991) The Development of the Subconcepts of Death in Young Children: A Short-Term Longitudinal Study. Child Development, 62(6): 1321-1333
Mahon, M.M. (2009) Death in the Lives of Children. u: Talwar, Victoria; Harris, Paul; Schleifer, Michael; Talwar, Victoria; Harris, Paul; Schleifer, Michael [ur.] Children's Understanding of Death, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 61-97
Maksimović, D. (2012) Mojoj sestri. u: Pesme za decu - celokupna dela, Beograd: Zadužbina Desanka Maksimović, Tom 6 (563)
Marinković, B. (2016) Metodički pristup obradi književnog dela Moj deka je bio trešnja Anđele Naneti (u čitankama za 6. razred osnovne škole). u: Ristić M., Vujović A. [ur.] Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece, Beograd: Učiteljski fakultet, 214-224
Marković, B. (2014) Interkulturalnost u nastavi književnosti na primeru knjige pesama Garavi sokak Miroslava Antića - metodička razmatranja. Godišnjak. 10, 305-320
Mićić, V. (2015) Nehronološko čitanje zbirke pesama avanture Kraljevića Marka. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 4, str. 93-101
Mrkalj, Z. (2011) Na časovima srpskog jezika i književnosti. Beograd: ZZU
Odalović, M. (2014) Potresno pismo. u: Tvoja zvezda budalica, Smederevska pesnička jesen, Smederevo, 88
Radović, D. (2008) Kako se smanjivala realna vrednost jednog kauboja. u: Baš svašta - sabrani spisi, Beograd: ZZU, 83
Rastegorac, V.V. (2015) Crtani film i smrt - mogućnosti interpretacije filma Sačekaj, molim te Jelizavete Skvorcove. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 4, str. 102-113
Ršumović, Lj. (2009) Ovo je pesma o kralju. u: Čini mi se vekovima, Beograd: ZZU, 221
Spasić, M. (2016) Pojam smrti iz ugla deteta. Teme, vol. 40, br. 2, str. 525-540
Speece, M.W., Brent, S.B. (1984) Children's Understanding of Death: A Review of Three Components of a Death Concept. Child Development, 55(5): 1671-1686
Sternlicht, M. (1980) The Concept of Death in Preoperational Retarded Children. Journal of Genetic Psychology, 137(2): 157-164
Stevanović, B. (2011) Marica. Avanture Kraljevića Marka. Beograd: Čekić
Stojković, G. (2001) Neverni Toma. u: Mala hrišćanska pesmarica, Beograd: Vedes, 53-55
Talwar, V. (2009) Talking to Children about Death in Educational Settings. u: Talwar, Victoria; Harris, Paul; Schleifer, Michael; Talwar, Victoria; Harris, Paul; Schleifer, Michael [ur.] Children's Understanding of Death, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 98-115
Tamm, M.E., Granqvist, A. (1995) The meaning of death for children and adolescents: A phenomenographic study of drawings. Death Studies, 19(3): 203-222
Taurek, B.H.F. (2009) Filozofirati: učiti umirati?, Ogled o ikonološkoj modernizaciji naše komunikacije sa smrću i umiranjem. Novi Sad: Adresa, (prev Damir Smiljanić)
Trifunović, D. (2005) Smrt. u: Udvarač na velikom odmoru, Novi Sad: Stylos, 403-404
Vitez, G. (2011) Spomenik u Hirošimi. u: Povjerenje životu: Izabrana djela Grigora Viteza, Zagreb: SKD Prosvjeta, Knjiga 1 (379)
Wilson, L.W. (1984) Helping Adolescents Understand Death and Dying through Literature. English Journal, 73(7): 78
Zmaj, J.J. (1933) Nemaš više majke. u: Pesme - sabrana dela Zmaja Jovana Jovanovića, Beograd: IK Gece Kona, V, 155-156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1703082V
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2020)
Prisustvo teme/motiva smrti u predškolskom vaspitanju
Milašinović Jovana S.

Inovacije u nastavi (2015)
Crtani film i smrt - mogućnosti interpretacije filma Sačekaj, molim te Jelizavete Skvorcove
Rastegorac Vukomanović Vladimir

Inovacije u nastavi (2017)
Metodički pristup motivu smrti u razrednoj nastavi
Janićijević Valerija B.

prikaži sve [10]