Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:30
članak: 10 od 61  
Back povratak na rezultate
Politeia
2017, vol. 7, br. 13, str. 15-27
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/10/2017
doi: 10.5937/pol1713015R
Creative Commons License 4.0
Digitalni mediji u Srbiji - koristi i opasnosti
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: miroljub.radojkovic@fpn.bg.ac.rs

Sažetak

Pregled rasprostranjenosti i posledice upotrebe digitalnih medija u Srbiji u ovom članku izlaže se sistematizacijom odgovora na četiri istraživačka pitanja. Kada kažemo digitalni mediji, po mišljenju autora, moramo uzeti u obzir najmanje pet vrsta institucija. To su: svi masovni mediji koji su obavili konvergenciju sa digitalnom, informaciono-komunikacionom tehnologijom; elektronski mediji koji su prešli na difuziju programa putem 'internet protokola'; veb sajtovi i portali, koji ispunjavaju zakonsku normu da budu sredstva informisanja; javne objave putem blogova i postovi pojedinaca na društvenim mrežama; i kulturne ustanove koje unapređuju interakciju sa svojom publikom posredstvom interneta. U članku se navode mnogobrojne prednosti digitalnih medija koji se neumitno umnožavaju. S druge strane, nabrajaju se rizici i opasnosti koje izaziva ovaj trend. U zaključku se konstatuje da medijske i kulturne institucije ne mogu da splavaju i arhiviraju ogromnu produkciju informacija i kulturnih i/ili kvazi kulturnih, umetničkih proizvoda i da teret selekcije i odgovornosti pada na pleća korisnika.

Ključne reči

Digitalni mediji; konvergencija; pravo na privatnost i zaborav; participacija građana; arhiviranje kulturnih dobara

Reference

*** (2014) Zakon o javnom informisanju i medijima. http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnom_informisanju_i_medijima.html, (03.10.2016)
Audience.rs (2016) Statistika. http://audience.rs/, (09.06.2016)
Endi, R. (2015) Mladi i mediji. Beograd: Clio
Garfield, B. (2009) The chaos scenario. Nashville: Stielstra Publishing
Ipsos Strategic Marketing (2016) Brand puls istraživanje. Beograd
Lazarsfeld, P.F., Merton, R.K. (1971) Mass communication, popular taste and organized social action. u: Wilbur Schramm; Roberts Donald F. [ur.] The process and effects of mass communications, Chicago: University of Illinois Press, str. 554-578
Mila, Š. (2016) Budućnost televizije u digitalnom okruženju. Beograd: Fakultet političkih nauka, master rad
Radojković, M. (2015) Da li će građansko novinarstvo zameniti profesionalno?. u: Knežević-Predić Vesna [ur.] Politički identitet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu, Beograd: Fakultet političkih nauka, 305-314
Republički zavod za statistiku Srbije (2016) http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/25/86/IKT2016_pres_s.pdf, (23.09.2016)
Ruk, R. (2011) Evropski mediji u digitalnom dobu. Beograd: Clio
Savet za štampu Srbije (2016) Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju. http://www.savetzastampu.rs/latinica/smernice-za-primenu-kodeksa-novinara-srbije-u-onlajn-okruzenju, (02.06.2017)
Šijan, M. (2013) Opstanak komercijalnih televizija sa nacionalnim pokrivanjem. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 8, br. 28, str. 111-131
van der Sar, E. (2016) Europe has the highest online piracy rates by far. https://torrentfreak.com/europe-has-the-highest-online-piracy-rates-by-far-160801/ (03.08.2016)
van Dijck, J. (2009) Users like you? Theorizing agency in user-generated content. Media, Culture & Society, 31(1): 41-58