Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 3, str. 153-166
Koreni latinskog tipa notarijata
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresanikola.selakovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Latinski notarijat; Tabelion; Eparhova knjiga; Francusko srednjovekovno pravo
Sažetak
U radu se razmatra nastanak ustanove notarijata latinskog tipa i pokušava razotkriti njegov pravi koren, trenutak oblikovanja i prerastanja iz privatnog beležništva u javno. Prateći genezu beležništva latinskog tipa i njegov razvoj opovrgavaju se teze o njegovoj utemeljenosti u rimskom pravu, a ukazuje na nemali doprinos vizantijskog prava. U trećem delu rada ukazuje se na ključnu ulogu francuske pravne tradicije u oblikovanju notarijata latinskog tipa i konačnom formiranju javnog beležnika. Ipak, nedovoljna naučna obrada veze između poznovizantijskog prava i francuskog srednjevekovnog prava, a sličnosti u rešavanju pravnih situacija ostavljaju prostor za dalje proučavanje i razradu.
Reference
Amelloti, M., Costamagna, G. (1975) Alle origini del notariato italiano. Roma
Avramović, S. (2005) Pravnoistorijski aspekti notarijata. u: Hiber D. [ur.] Javnobeležničko pravo, Beograd
Avramović, S., Stanimirović, V. (2015) Uporedna pravna tradicija. Beograd
Brown, J.C. (1935) The origin and early history of the office of notary. Juridical Review, 47(201)
Bubalo, Đ. (2004) Srpski nomici. Beograd
Bujuklić, Ž., Luketić, M., ur. (1988) Srednjovjekovni Statut Budve. Budva
Fejić, H. (1980) Kotorska kancelarija u srednjem veku. Istorijski časopis, 27
Grbavac, B. (2010) Notarijat na istočnojadranskoj obali od druge polovine 12. do kraja 14. stoljeća. Zagreb: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Knežić-Popović, D. (2016) Evropski javni beležnici na vetrometini. Pravni zapisi, vol. 7, br. 2, str. 230-270
Kostrenčić, M. (1930) Fides publica (javna vera) u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja XV veka. Beograd
Poisson, J.P. (2002) Essais de notarologie. Paris
Roumy, F. (2009) Histoire du notariat et du droit notarial en France. u: Schmoeckel, Mathias; Schubert, Werner [ur.] Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen, Nomos Verlag, str. 125-168
Saradi-Mendelovici, H. (2009) A History of the Greek Notarial System. u: Schmoeckel, Mathias; Schubert, Werner [ur.] Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen, Nomos Verlag, str. 523-558
Simonović, Z.D., Djurić, A. (2004) Eparhova knjiga - vizantijski zbornik pravila iz zanatstva i trgovine Lava VI Mudrog. Niš: Gradina
Smithers, W. W. (1911) History of the French Notarial System. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, 60(1): 19
Šarkić, N. (2004) O javnom beležniku. Glosarijum
Uspenski, F. (2000) Istorija vizantijskog carstva. Beograd
Villata, M.G.di R. (2009) Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale. u: Schmoeckel, Mathias; Schubert, Werner [ur.] Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen, Nomos Verlag, str. 15-64
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/AnaliPFB1703153S
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Pravni zapisi (2020)
Srednjovekovno srpsko pravo o nasleđivanju
Šarkić Srđan

Strani pravni život (2020)
Komparacija kaznene reakcije u Srbiji i Japanu
Kvastek Aleksandar M.

Civitas (2018)
Razvoj instituta atmije u grčkom pravu
Vrkatić Ivana

prikaži sve [17]