Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 4 od 21  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 2, str. 325-341
Integrativni pristup početnoj muzičkoj nastavi u osnovnoj školi
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

e-adresavesszdravkovic@gmail.com
Ključne reči: integrativna nastava muzičke kulture; nastavni sadržaji; model integrativnog časa; učenik; učitelj
Sažetak
Kako način sticanja muzičkog znanja i veštine muziciranja ne bi bio usiljen, kao što to često biva, potrebno je oslanjati se na ono što je učeniku na tom uzrastu blisko i poznato, i adekvatnim postupcima interdisciplinarno otkrivati nove veze među nastavnim sadržajima, koje daju aktivnog, zainteresovanijeg učenika u sticanju svrsishodnog i trajnog muzičkog znanja. Predmet ovog istraživanja je integrativna nastava muzičke kulture, odnosno faktori koji omogućavaju njenu realizaciju. Izdvojili smo najvažnije faktore koji omogućavaju kvalitet muzičke nastave: sadržinu nastave datu kroz nastavni program; koncipiranje časa muzike putem izrade modela integrativnih časova sa različitim nastavnim predmetima razredne nastave; učitelja, od koga smo želeli da dobijemo stav o integrativnoj nastavi i, povratno, o spremnosti da je realizuje; učenika čije angažovanje u integrativnim časovima treba da bude pokazatelj efikasnosti ove vrste nastave. Ispitani su postojeći faktori i struktura baze integrativnog pristupa početnoj muzičkoj nastavi u osnovnoj školi. Analizom sadržaja, anketiranjem, testiranjem i skaliranjem, prikupljene su činjenice na uzorku ispitanih učenika, učitelja i studenata - budućih učitelja. Iscrpnom statističkom obradom dobijenih rezultata potvrđeno je da postojeći faktori i struktura baze odgovaraju integrativnom pristupu početnoj muzičkoj nastavi u osnovnoj školi.
Reference
Bratić, T., Filipović, L. (2001) Muzička kultura u razrednoj nastavi - priručnik za studente učiteljskog fakulteta i fakulteta umetnosti. Jagodina: Učiteljski fakultet
Karlavaris, B. (1987) Metodika nastave likovnog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kojov-Bukvić, I. (1989) Metodika nastave muzičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kolarovska-Gmirja, V. (2012) Faktori na kvalitetnata muzička nastava. Skopje: Rukopis, predavanje br. 3
Krulj, R.S., Stojanović, S., Krulj-Drašković, J. (2007) Uvod u metodologiju pedagoških istraživanja sa statistikom. Vranje: Učiteljski fakultet, Centar za naučno-istraživački rad
Kučukalić, Z. (1980) Muzika i škola. Sarajevo: Svjetlost
Lekić, Đ., ur. (1991) Metodika razredne nastave. Beograd: Nova prosveta
Mirković-Radoš, K. (1983) Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Momčilović, Z. (2008) Metodika fizičkog vaspitanja. Vranje: Učiteljski fakultet
Prvanović, S. (1970) Metodika savremenog matematičkog obrazovanja u osnovnoj školi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Smiljković, S.Lj., Milinković, M. (2008) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture od I do IV razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, Z. (2000) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Univerzitet umetnosti
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Inovacije u nastavi. Vranje: Učiteljski fakultet
Vilotijević, N. (2006) Integrativna nastava prirode i društva. Beograd: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1702325Z
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.