Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 33, br. 3, str. 993-1009
Nacionalana država u 'zagrljaj' globalizacijskog levijatana
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresazorkrst@yahoo.com
Ključne reči: globalizacija; suverenizacija; demokratizacija; nacionalna država; politički sistem; partije; vladine i nevladine organizacije; Evropska unija; Ujedinjene nacije
Sažetak
Država je politička zajednica koju je formiralo teritorijalno definisano stanovništvo podložno jednoj vlasti. Mesto i uloga države u užem smislu mogao bi se odrediti kao unutrašnji krug u slici sa tri koncentrična kruga organizovanih prema logici kineske kutije: a) država; b) politički sistem i c) društvo. Klasično određenje države obuhvata tri elementa: teritoriju stanovništvo i suverenu vlast. U užem tzv. klasnom veberovskom smislu država je organizacija vladajuće klase koja raspolaže monopolom legitimne fizičke prinude. U užem, organizacionom smislu država predstavlja organizaciju političkih aktera: političkih partija, interesnih grupa, grupa za pritisak političkih pokreta, nevladinih organizacija, pojedinaca kao birača itd. u najužem funkcionalno-institucionalnom smislu, država je organizacija političke vlasti: izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Novo doba koje je počelo sa procesom globalizacije radikalno je izmenilo napred pomenutu slike države. Umesto države kao suverene vlasti dobili smo državu sa bitno ograničenom vlašću. Talas globalizacije je doveo do promene statusa i uloge nacionalnih država u procesu formiranja savremenog globalnog sistema tj. zadiranja 'supranacionalnih' organizacija, poput MMF-a, Svetske banke i Evropske unije, u unutrašnje stvari suverenih država. Posledica toga jeste redukcija nacionalnog suvereniteta.
Reference
Cerny, G.F. (1999) Globalization and the erosion of democracy. European Journal of Political Research, vol. 36, br. 1
Gilpin, R. (2001) Global political economy: Understanding the international economic order. Princeton, NJ: Princeton University Press
Hantington, S. (1993) The clash of civilizations?. Foreign Affairs, 72:3, Summer
Hettne, B., ur. (1999) Globalism and the new regionalism. Basingstoke: Macmillan
Hirst, P.Q., Thompson, G. (1999) Globalization in question: The international economy and the possibilities of governance. Oxford: Blackwell, 2nd edn
Hoffman, S. (1995) The politics and ethics of military intervention. Survival, 37
Kegley, C., Wittkopf, E. (2000) World politics: Trend and transformation. Boston: St. Martin's, 8th edn
Kratochwil, F., Mansfield, E. (1994) International organization: A reader. New York: Harper Collins
Nye, J.S. (2003) Understanding international conflicts. London: Pearson
Rawls, J. (1999) Law of peoples. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Smith, D., Solinger, D., Topik, S., ur. (1999) States and sovereignty in the global economy. London - New York: Routledge
Smith, S., Baylis, J., ur. (1997) Globalization of world politics. Oxford, itd: Oxford University Press
Strange, S. (1994) States and markets. London - New York: Pinter
van Eijk, R. (1997) The United nations and the reconstruction of collapsed states. African Journal of International and Comparative Law, 9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2009.

Povezani članci