Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 45  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 7, str. 502-507
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 16/01/2020
doi: 10.5937/vojdelo1907502L
Bitka i poetika
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti, Podgorica, Crna Gora

Sažetak

Dva istorijska događaja: bitka između Kraljevine Crne Gore i AustroUgarske monarhije, početkom januara 1916. godine, i potom, austrijska okupacija Crne Gore (1916-1918), inspirativno su izvorište i tematska preokupacija romana "Nevidbog" (1933) Rista Ratkovića; "Dukljanska zemlja" (1939) Dušana Đurovića; "Crna Gora" (1958) Milovana Đilasa; "Ratna sreća" (1973) Mihaila Lalića; "Mojkovačka bitka" (1968) Ćamila Sijarića; "Pod Skadrom" (1979) Čeda Vukovića i "Razvršje" Mila Boškovića (nedovršen roman). Pored iste građe i tematike, romane mojkovačkog književnog kruga povezuje intenzivno prisustvo psihoze neizvjesnosti i straha koje, na tipično crnogorski način, naporedo egzistiraju sa odlučnošću naroda na otpor agresoru, bez obzira na cijenu. Zbog prožimanja njihovih elementa i struktura, recipijent ih doživljava kao jednu romanesknu cjelinu, nastajalu tokom trideset pet godina. Ne samo zbog korišćenja iste građe, već i zbog intertekstualnosti narativnih struktura i elemenata, ovi romani čine jedan narativni ciklus za koji se čini prikladno određenje - mojkovački književni krug.

Ključne reči

Risto Ratković; Dušan Đurović; Milovan Đilas; Ćamil Sijarić; Crna Gora; Mojkovačka bitka; mojkovački književni krug; intertekstualnost

Reference

Bal, M. (2000) Naratologija - teorija priče i pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga
Beker, M. (1988) Tekstualnost. u: Intertekstualnost i intermedijalnost, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti
Beker, M. (1986) Suvremene književne teorije. Zagreb: Liber
Đilas, M. (1994) Crna Gora. Cetinje: Obod
Đurović, D. (2005) Dukljanska zemlja. Bijelo Polje: Zmaj-Pegaz
Ivanović, R.V. (1990) Poetika Rista Ratkovića. Nikšić: Univerzitetska riječ
Ivo, A. (2007) Prokleta avlija. Podgorica: Oktoih
Kafka, F. (2003) Proces. Podgorica: Daily Press
Kami, A. (2003) Stranac. Podgorica: Daily Press
Kayser, W. (1979) Nastanak i kriza modernog romana. Beograd: Nolit
Kenan, Š.R. (2007) Narativna proza. Beograd: Narodna knjiga
Konstantinović, Z. (1969) Fenomenološki pristup književnom delu. Beograd
Lalić, M. (1965) Lelejska gora. Beograd: Nolit
Lešić, Z. (2003) Književni tekst u mreži intertekstualnosti. u: Nova čitanja, Poststrukturalistička čitanka, Sarajevo: Buybook
Lotman, J.M. (1985) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Lukač, Đ. (1990) Teorija romana. Beograd
Mandeljštam, O. (1975) Kraj romana, Roman. Beograd: Nolit
Marčetić, A. (2003) Figure pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga
Mihail, B. (1989) O romanu. Beograd: Nolit
Peleš, G. (1999) Tumačenje romana. Zagreb: Artesor naklada
Petrović, P.N.I. (1974) Gorski vijenac - celokupna dela Petra II Petrovića Njegoša. Beograd: Prosveta
Ratković, R. (1991) Izabrana djela. Nikšić, knj. IV
Ratković, R. (2006) Nevidbog. Podgorica: Daily Press
Rebronja, N. (2013) Romani Ćamila Sijarića između tradicionalnog i modernog. Novi Sad
Rene, V., Ostin, V. (1985) Teorija književnosti. Beograd: Nolit
Riker, P. (1993) Vreme i priča. Beograd: IK Zoran Stojanović
Rolan, B. (1979) Književnost mitologija semiologija. Beograd: Nolit
Sijarić, Ć. (1981) Bihorci. Sarajevo: Veselin Masleša
Sijarić, Ć. (1981) Mojkovačka bitka. Sarajevo: Veselin Masleša
Sijarić, Ć. (1981) Zelen prsten na vodi. Sarajevo: Veselin Masleša
Solar, M. (2012) Teorija književnosti i rječnik književnoga nazivlja. Beograd: Glasnik
Solar, M. (2007) Književni leksikon. Zagreb: Matica Hrvatska
Solar, M. (1974) Ideja i priča. Zagreb: Liber
Štancl, F. (1987) Tipične forme romana. Novi Sad: KZ
Tatjana, B. (2006) Poetika Lalićeve trilogije. Podgorica: CANU
Tomaševski, B. (1998) Teorija književnosti. Zagreb: Tematika
Uspenski, B.A. (1979) Poetika kompozicije - semiotika ikone. Beograd: Nolit
Ženet, Ž. (2002) Figure. Novi Sad: Svetovi