Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 42  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2013, vol. 7, br. 10, str. 49-65
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Između levice i 'Carinskog rata' - kakva bi bila politička filozofija logičkih pozitivista?
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: bojan.vranic@fpn.bg.ac.rs

Projekat

Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (MPNTR - 179076)

Sažetak

Rad pokušava da objasni odnos između filozofije logičkog pozitivizma i političke filozofije. Autor polazi od pretpostavke da se logički pozitivisti nisu bavili političkom filozofijom i da se o tom odnosu može zaključivati samo posredno. Na primeru političkog angažmana logičkih pozitivista u Austriji između dva svetska rata, rad će ispitati da li bi logički pozitivisti bili levo orijentisani i egalitaristički politički filozofi. U drugom delu rada istražiće se Nojratovo viđenje uspeha Srbije u 'Carinskom ratu' i balkanskim ratovima. Na osnovu Nojratove analize, autor će pokazati da bi politička filozofija logičkog pozitivizma težila teorijskom i vrednosnom pluralizmu.

Ključne reči

logički pozitivizam; Ballungen; Carinski rat; Oto Nojrat; pluralizam

Reference

Ayer, A.J. (1959) Editors introduction. u: Ayer A.J. [ur.] Logical Positivism, New York: The Free Press, 3-30
Ayer, A.J. (1990) Filozofija u dvadesetom vijeku. Sarajevo: Svijetlost
Berčić, B. (2002) Filozofija Bečkog kruga. Zagreb: KruZak
Cartwright, N., Cat, J., Fleck, L., Uebel, T.E. (1996) Otto Neurath: Philosophy between science and politics. Cambridge: University Press
Cartwright, N., Cat, J. (1996) Neurath against method. u: Giere Ronald N., Richardson Alan W. [ur.] Origins of Logical Empiricism, Minneapolis: University of Minnesota Press, 80-90
Gallison, P. (1996) Constructing modernism: The cultural location of Aufbau. u: Giere Ronald N., Richardson Alan W. [ur.] Origins of Logical Empiricism, Minneapolis: University of Minnesota Press, 17-44
Ignatieff, M. (1998) Isaiah Berlin: A life. New York: Metropolitan Books
Kolakovski, L. (1972) Filozofija pozitivizma. Beograd: Prosveta
Neurat, O. (1959) Protocol sentences. u: Ayer A.J. [ur.] Logical positivism, New York: Free Press
Neurath, O. (2005) Serbia’s Successes in the Balkan War [1912]. u: Thomas E. Uebel and Robert S. Cohen [ur.] Otto Neurath: Economic Writings, New York: Kluwer Academic Publisher, str. 200-234
Neurath, O. (2004) On the role of moral value judgments in the economic sciences. u: Uebel Thomas E., Cohen Robert S. [ur.] Otto Neurath: Economic Writings, New York: Kluwer Academic Publishers, 297-298
Neurath, O. (2004) On the Theory of Social Science. u: Vienna Circle Collection, str. 265-291
Novaković, S. (2002) Odnos nauke i metafizike u savremenoj analitičkoj filozofiji. Beograd: Institut za filozofiju
Plant, R. (2002) Suvremena politička filozofija. Zagreb: Naklada Jeseneski i Turk
Poper, K. (2009) Beda istoricizma. Beograd: Dereta
Richardson, A.W. (1996) Introduction: Origins of logical empirism. u: Giere Ronald N., Richardson Alan W. [ur.] Origins of Logical Empiricism, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1-16
Sabine, G.H. (1948) Beyond Ideology. Philosophical Review, 57(1): 1
Stadler, F. (2007) The Vienna Circle: Context, Profile, and Development. u: Alan W. Richardson and Thomas Uebel [ur.] The Cambridge Companion to Logical Empiricism, Cambridge: Cambridge University Press, str. 13-40