Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 42  
Back povratak na rezultate
Baština
2013, br. 35, str. 83-94
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Pripovedne instance, fokalizatori i narateri u Prokletoj avliji Ive Andrića - teorijske distinkcije
Institut za srpsku kulturu, (Priština) Leposavić

e-adresa: becejski@ptt.rs

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Rad predstavlja teorijski uvod, odnosno teorijske distinkcije neophodne za naratološku analizu Proklete avlije Ive Andrića. Uprkos tome što su ovoj povesti posvećene brojne studije, naratološka analiza ostala je u granicama tradicionalnih pojmova. Među njima je najvažniji narator, na čiju je nedovoljnost ukazao još Žerar Ženet insistirajući na pojmovima pripovedna instanca i fokalizacija, što je dalje razvila Mike Bal u svojoj naratologiji. Autor tome pridružuje i analizu naratera, kome je veliku pažnju posvetio teoretičar Džerald Prins, tim neophodniju što je u Istočnom kulturnom modelu, gde je rođena Drevna priča i kome pripada i ova Andrićeva povest, umetnost slušanja nadređena umetnosti govorenja.

Ključne reči

pripovedna instanca; fokalizator; narater; pripovedanje; primarni tekst; pripovedni nivoi; eksterni pripovedač; pripovedač lik

Reference

Andrić, I. (1982) Prokleta avlija. u: Sabrana dela Ive Andića, Beograd: Prosveta, knj. četvrta
Andrić, I. (1982) O priči i pričanju, Istorija i legenda: eseji, ogledi i članci. u: Sabrana dela Ive Andića, knj. dvanaesta., Beograd: Prosveta, 68-72
Bal, M. (2000) Naratologija: Teorija priče i pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga
Bart, R. (1971) Uvod u strukturalnu analizu priča. Letopis Matice srpske, 407(1): 56-84
Bogdanović, D. (1992) Povest. u: Živković Dragiša [ur.] Rečnik književnih termina, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 631
Ivanović, R.V. (2006) Andrićeva mudronosna proza: znaci života i znaci umetnosti. Novi Sad: Zmaj
Kramarić, Z., ur. (1989) Uvod u naratologiju - zbornik tekstova. Osijek: Revija - Radničko sveučilište Božidar Maslarić, Izbor, redakcija prevoda, uvodni tekst i bibliografija Zlatko Kramarić
Lotman, J.M. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Mirković, R. (2000) Beleška prevodioca. u: Bal Mike [ur.] Naratologija - teorija priče i pripovedanja, Beograd: Narodna knjiga, 192-194, Prevela Rastislava Mirković
Pavić, M. (2001) Hazarski rečnik: roman-leksikon u 100. 000 reči. Beograd: Dereta
Pavličić, P. (1983) Književna genologija. Zagreb: Liber
Perović, S., ur. (1999) Kako ukrotiti tekst. Podgorica: Oktoih
Prins, D. (2011) Naratološki rečnik. Beograd: Službeni glasnik
Prins, D. (2008) Proučavanje naratera. Uspenja, 2(6): 31-38
Riker, P. (1993) Vreme i priča. Prvi tom. Prevele s francuskog Slavica Miletić (prvi deo) i Ana Moralić (drugi deo). Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Solar, M. (2004) Ideja ipriča. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga
Stefanović, D. (2011) I beše poput ptice u kavezu: studija o istoriji i kulturi Starog istoka. Beograd. Beograd: Službeni glasnik
Štancl, F. (1987) Tipične forme romana. Novi Sad: Književna zajednica
Uspenski, B.A. (1979) Poetika kompozicije. u: Petković Novica [ur.] Semiotika ikone, Beograd: Nolit
Žerar, Ž. (1986) Figure. u: Miočinović Mirjana [ur.] Beograd: Vuk Karadžić