Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 45  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2015, br. 45-1, str. 291-312
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/08/2015
doi: 10.5937/zrffp45-7472
Odnos poezije i proze u staroj srpskoj književnosti
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik

e-adresa: aleksandra.skt@gmail.com

Sažetak

U radu se ukazuje na to kakav je odnos poezije i proze u savremenom shvatanju ovog problema, sa jedne strane, a sa druge, kako se na ovaj odnos gleda u srpskom književnom stvaralaštvu srednjeg veka. Literatura koja je nastala u savremenom, modernom dobu, pravi jasnu razliku odnosa poezije i proze, dok je u izučavanju stare srpske književnosti to veliki problem, pre svega, zbog toga što u staroj srpskoj literaturi postoji tendencija brisanja granica između proznog i poetskog oblika govora, pa se prozom ponekad naziva i ritmička pesma. Samo se uslovno neki žanrovi mogu svrstati u prozne, drugi u pesničke, dok jedna velika grupa ostaje mešovita, jer se po nekim svojim odlikama može smatrati prozom, a po nekim se mora ubrojati u pesništvo. Cilj rada je da se približi shvatanje stare srpske književnosti kroz poimanja starog srpskog pisca i pesnika, po zakonitostima srednjovekovne poetike i estetike, a očima savremenog izučavaoca književnosti.

Ključne reči

Reference

*** (1986) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit
Aristotel (2008) Rétorika. Podgorica: ITP “Unireks”
Bogdanović, D. (1991) Istorija stare srpske književnosti. Beograd: SKZ
Bogdanović, D. (1997) Studije iz srpske srednjovekovne književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga
Bojović, D. (1995) Pesnik budućeg veka - o poeziji Dimitrija Kantakuzina. Priština: Novi svet
Bugarski, R. (1984) Jezik ilinjvistika. Beograd: Nolit
Deretić, J. (2000) Etide iz stare srpske književnosti. Novi Sad: Svetovi
Gasparov, B. (1984) Poëtika 'Slova o polku Igoreve'. Wien: Institut für Slawistik der Universitat
Jakobson, R. (1966) Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit
Kostić, S. (1990) Stvaranje i tumačenje. Priština: Jedinstvo
Kostić, T.A. (2007) Molitva u srpskoj crkvenoj književnosti. Valjevo: Knjigotvornica Logos
Lešić, Z. (2008) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Lihačov, D.S. (1972) Poetika stare ruske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Lotman, J.M. (1970) Predavanja iz strukturalne poetike. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Marinković, R. (1993) Domentijan. u: 100 najznamenitijih Srba, Beograd: Princip, str. 19-24
Marinković, R. (2001) Teolog i filolog pred starim tekstom. u: Danica srpski narodni kalendar za godinu, Beograd: Vukova zadužbina, god. 8 (2001): str. 66-77
Milosavljević, P. (2004) Antološja srpske poezije Stara poezija. Beograd: SKZ
Milosavljević, P. (2009) Teorija književnosti. Beograd: Miroslav
Petrović, Sr. (2007) Retorika istorija, teorija, praksa. Beograd: Narodna knjiga Alfa
Picchio, R. (1999) Studia z filologii shwiaňskiej i polskiej. Kraków: Polska Akademia Umiejçtnosri
Rosić, T. (1989) O pesničkom tekstu. Beograd: BIGZ
Stančev, K. (2003) Liturgičeskaja poëzija v drevneslavjanskom literaturnom prostranstve. u: Drevneslavjanskaja liturjičeskaja poëzija XIII Congresso Internazionale degli Slavisti, Roma: Dipartimento di Letterature Comparate dell'Universita degli Studi Roma Tre, Sofia: Centro di Studi Cirillomedotiani presso l'Accademia Bulgara delle Scienze, str. 5-22
Taranovski, K. (2010) O srpskom stihu. Priredila Mirjana D. Stefanović. Beograd: Službeni glasnik
Trifunović, Đ. (1965) Domentijan pesnik svetlosti. u: Stara književnost, Beograd: Nolit, str. 331-353
Trifunović, Đ.V. (1994) Stara srpska književnost - osnove. Beograd: Filip Višnjić
Ženet, Ž. (1985) Figure. Beograd: Vuk Karadžić