Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 4 od 36  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-2, str. 495-509
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/10/2016
doi: 10.5937/zrffp46-11889
Creative Commons License 4.0
Književnoteorijski i filosofski stavovi Laze Kostića
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik

e-adresa: aleksladjana@gmail.com

Sažetak

Laza Kostić se kao teoretičar oglasio početkom sedamdesetih kao protivnik utilitarizma Černiševskog i Svetozara Markovića i kao zagovornik ideje estetizma u poeziji i u umetnosti. U knjizi o Zmaju, Kostić je otkrio dva oprečna procesa u pesniku, koja je na simboličan način označio kao borbu između zmaja i slavuja. Kostićeva ideja o poreklu poezije plod je ukrštaja opšte romantičarske poetike o stvaranju iz zanosa, i filosofske koncepcije o ukrštaju kao osnovnom načelu. U radu se osvetljava korespondencija filosofskih i teorijskih stavova Laze Kostića s njegovim umetničkim stvaralaštvom.

Ključne reči

načelo ukrštaja; simetrija; harmonija; suprotice; logos; zanos

Reference

Aleksić, S.V., Božović, I.N. (2014) The Anima of Laza Kostić. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 44-1, str. 83-100
Damjanov, S. (2011) Laza Kostić - moderna - postmoderna. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knj. CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 373-380). 133
Kolarić, I. (2006) Filozofija. Užice: Vratis
Koljević, S. (2011) Ukrštaji Laze Kostića. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 329-347). 133
Milosavljević, P. (1981) Život pesme Laze Kostića Santa Marija della Salute. Novi Sad: Matica srpska, 27-28
Milosavljević, P. (1991) Triptih o Lazi Kostiću. Sombor: Narodna biblioteka 'Karlo Bijelicki', 132
Milosavljević, P.M. (1983) Reč i korelativ. Beograd: Nolit
Milosavljević, P. (2009) Obnova logocentrizma. Valjevo: Knjigotvornica Logos
Milošević-Đorđević, H. (2011) Laza Kostić o poetici srpskih narodnih pesama. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 227-236). 133
Pavković, V. (2005) Pesnik Laza Kostić. Beograd: Politika, str. 5-11
Platon (1970) Ijon, Gozba, Fedar. Beograd: Kultura
Radojčić, C. (2011) Kostić dijalektičar - novo čitanje Osnovnog načela. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 319-328). 133
Rotar, N. (2011) Slavuj u zmajevom gnezdu ili kako je Laza Kostić tumačio poeziju Zmajovinu. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 125-134). 133
Savić, M. (2010) Laza Kostić - povodom 80 godina od smrti Milana Savića i 100 godina od smrti Laze Kostića. Beograd: Službeni glasnik
Sekulić, I. (1986) Putopisi, pripovetke, eseji. Beograd: Rad
Simonović, R. (1986) Uspomena na dr Lazu Kostića. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Simović, L. (2001) Duplo dno. Beograd: Stubovi kulture
Stefanović, M. (2011) Vita nova Laze Kostića. u: Laza Kostić 1841-1910-2010, knjiga, CXXXIII, Beograd: SANU - Odeljenje za jezik i književnost, 23 (str. 39-49). 133
Uzelac, M. (2004) Istorija filozofije. Novi Sad: Stilos