Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 36  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2012, br. 42-2, str. 185-200
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Drama engleskog klasicizma
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresa: andrejevic03@gmail.com, loncar.mirjana@gmail.com

Sažetak

Cilj ovog rada je prikaz spoja nasleđene i novonastale pozorišne atmosfere u engleskom klasicizmu sa karakterističnim primerima drama, zahvaljujući kojima se došlo do toga da su u okviru pravca u kojem su stvarali, autori bili sputani za velike uzlete mašte, osećanja i inventivnosti. Drame koje su nastale u ovom periodu deo su književno-teorijskog stereotipa klasicističkog pravca, sa izvesnim izuzecima o kojima će u radu biti reči. Iako su drama i ep bili književni rodovi koje su klasicisti najviše cenili kod starih Grka i Rimljana, moderno doba nije pružalo prostora za velike zanose, uzvišene teme, heroje i mitove. Ne uspevajući da stvore klasičnu tragediju i ep, engleski klasicisti zapravo su negirali osnovne težnje pravca, prepuštajući se tek započetoj komercijalizaciji pozorišne umetnosti, čime se, paradoksalno, otvorio prostor za stvaranje moderne drame.

Ključne reči

Reference

*** (1972) McGraw Hill Encyclopedia of world drama. London: McGraw-Hill Book Company, vol. I-IV
Bevis, R.W. (1988) English drama: Restoration and eighteenth century. London: Longman
Boulton, M. (1971) The anatomy of drama. London: Routledge & Kegan Paul
Daiches, D. (1960) A critical history of English literature. London: Seeker&Warburg, vol. 2
Evans, I. (1948) A short history of English drama. Harmondsworth: Penguin Books
Greene, G. (1942) British dramatists - with 8 plates in colour and 26 illustrations in black and white. London: William Collins
Hristić, J., ur. (1976) Teorija drame - renesansa i klasicizam. Beograd: Univerzitet umetnosti
Hristić, J. (1998) O tragediji. Beograd: Filip Višnjić
Hristić, J. (1986) Studije o drami. Beograd: Narodna knjiga
Kovačević, I., Kostić, V. (1983) Engleska književnost. Beograd: Nolit, II
Lešić, Z. (1977) Teorija drame kroz stoljeća. Sarajevo: Svjetlost, I
Lešić, Z. (1979) Teorija drame kroz stoljeća. Sarajevo: Svjetlost, II
Milosavljević, P.M. (2000) Metodologija proučavanja književnosti. Beograd: Trebnik
Nicoll, A. (1947) British Drama: An Historical Survey from the Beginnings to the Present Time. Norwich: George G. Harrap and Co. Ltd
Puhalo, D. (1982) Istorija engleske književnosti XVIII veka i romantizma. Beograd: Naučna knjiga
Shepherd, S., Womack, P. (1997) English Drama: A Cultural History. Massachusetts: Blackwell Publishing
Wells, S. (1975) English drama - (excluding Shakespeare). London: Oxford University Press