Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 7 od 36  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2012, br. 42-2, str. 153-162
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Tekst i kontekst u savremenoj književnoteorijskoj misli
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik

e-adresa: sladjanaleksa@gmail.com

Sažetak

U radu su izložena savremena shvatanja teksta i konteksta, kao i uvid u relevantne koncepcije književnog dela. Jedinstvena koncepcija Petra Milosavljevića do koje je došao metakritičkim odnosom prema prethodnim koncepcijama glasi: književno umetničko delo je jedinstvo teksta i konteksta. U knjizi Teorija beletristike autor je dogradio svoju koncepciju u poglavlju Događanje beletrističkog teksta, gde književno umetničko delo kao jedinstvo teksta i konteksta treba shvatiti i kao događaj koji ima strukturu i njene elemente, činjenice koje čine tekst i kontekst.

Ključne reči

Reference

Joković, M. (2002) Ontološki pejzaž postmodernog romana. Beograd: Prosveta
Kaler, D. (2009) Teorija književnosti - (sasvim kratak uvod). Beograd: Službeni glasnik
Lešić, Z. (2010) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Milosavljević, P.M. (1993) Teorija beletristike. Beograd, itd: Prosveta
Milosavljević, P.M. (2000) Logos i paradigma. Beograd: Trebnik, 16
Milosavljević, P. (2009) Obnova logocentrizma. Valjevo: Knjigotvornica Logos
Stojanović, D.S. (2011) Fenomenologija i višeznačnost književnog dela - Ingardenova teorija opalizacije. Beograd: Službeni glasnik
Tomašević, B. (2001) Konačna književna teorija. Beograd: Prosveta