Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
1997, vol. 31, br. 1, str. 73-89
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Titove čistke
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

Način uklanjanja raznomišljenika je važan deo političke kulture jugoslovenskog socijalizma. Titove čistke su se po stilu, obimu i brutalnosti, razlikovale od sovjetskih i kineskih obrazaca. Tradicionalna primitivna, oslobodilačka politička kultura davala je ton i komunističkim čistkama, naročito na nižim nivoima hijerarhije. U radu su prikazane glavne vrste Titovih čistki: uklanjanje Informbirovaca, isključenje Đilasa i Rankovića, hrvatskih nacionalista i srpskih liberala Razmotrena je Titova lična uloga i njegov višeslojan manevar u čistkama, kao i držanje poraženih. Na kraju je data klasifikacija socijalističkih čistki U poređenju sa praksom savremenika, Titove čistke su bile doduše češće, ali ne tako masovne i brutalne. Imale su različite uzroke i funkcije (borba protiv staljinizma, nacionalizma, liberalizma, itd.).

Ključne reči

Titova arbitraža; partijska čistka; frakcionaške borbe; samokritika

Reference

Antonić, Z.C. (1991) Rodoljub Čolaković u svetlu svog dnevnika. Beograd: Knjiga
Banac, I. (1990) Sa Staljinom protiv Tita - informbirovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu. Zagreb: Globus
Clissold, S., ur. (1975) Yugoslavia and the Soviet Union 1939-1973: A documentary survey. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Deutscher, I. (1979) Rusija, Kina i Zapad - suvremena kronika događaja 1953-1966. Zagreb: Centar društvenih djelatnosti SSOH
Đorgović, M. (1979) Đilas - vernik, jeretik. Beograd: Književne novine
Đukić, S. (1990) Slom srpskih liberala - tehnologija političkih obračuna Josipa Broza. Beograd: Filip Višnjić
Halperin, E. (1957) Der siegreiche Ketzer: Titos Kampf gegen Stalin. Koln: Janssen Verlag fur Politik und Wirtschaft
Kari, H. (1979) Maovo doba. Zagreb: Školska knjiga
Kriste, P. (1990) Titov nezaobilazni poticaj. u: Baletić Milovan [ur.] Ljudi iz 1971 - prekinuta šutnja, Zagreb: Vjesnik
Marković Dragoslav, Draža (1987) Život i politika - 1967-1978. Beograd: Rad
Marković, P.J. (1996) Beograd između Istoka i Zapada - 1948-1965. Beograd: Službeni list
Milosavlevski, S. (1990) Kontradikcije Josipa Broza - 1945-1980. Beograd: Dositej
Mitrović, M.V. (1995) Dva pisma kažnjenih 'društveno korisnim radom' 1949. godine. Godišnjak za društvenu istoriju, vol. 2, br. 2
Perović, L. (1991) Zatvaranje kruga - ishod političkog rascepa u SKJ 1971-72. Sarajevo: Svjetlost
Petranović, B. (1994) Istoričar i savremena epoha. Beograd: Vojska
Petranović, B. (1995) Jugoslovensko sovjetski odnosi 1941-1945. (zbirka dokumenata). Tokovi istorije, br. 1-2, str. 19-60
Petranović, B., Končar, R., Radonjić, R., ur. (1985) Sednice CK KPJ 1948-1952 - zapisnici i stenografske beleške. Beograd, itd: Komunist
Souvarine, B. (1989) Staljin. Zagreb: Globus, (prevod s francuskog, 1. izd. 1935)
Tripalo, M. (1990) Hrvatsko proljeće. Zagreb: Globus
Tuđman, F. (1990) Hrvatska povijest je moja povijest. u: Baletić Milovan [ur.] Ljudi iz 1971 - Prekinuta šutnja, Zagreb: Vjesnik
Vujošević, R. (1995) Kako su pisani Titovi neobjavljeni ratni memoari. Politika, 19. 06. 1995. (feljton)
Vuković, Z. (1989) Od deformacija SDB do maspoka i liberalizma - moji stenografski zapisi 1966-1972. godine. Beograd: Narodna knjiga
Wilson, D. (1979) Tito's Yugoslavia. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP