Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:1
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 10 from 11  
Back back to result list
It society and changes of essence and character of work
Srpska akademija obrazovanja, Beograd
Abstract
The term “IT society” is introduced in the second part of 20th century. As basic factor of economic and social life in it is information, and main course of action is informational work. the basic marks and essence of IT society are three processes: information and knowledge are important factors of social-economic science and technical growth; fast growth of knowledge and information expansion; changes in essence and character of work as result of IT growth which changes the models of social life. Changes in essence and character of work are result of IT revolution, and they are forming new type of man - homo informatics. The basic form of work for him is informational work, which requests significant professional knowledge and access to information flow.
References
*** (2003) Sociologičeskaja ënciklopedija. Moskva: Mysl', tom 2, str. 90
*** (1983) Ublažavanje šoka izazvanog tehnologijom. MOR informacije, Niš, 5, str. 8
*** (1998) Encyclopedia of occupational health and safety. Geneva: International Labor Office, 24. 18
Aljakov, A.D. (1991) Informatizacija obščestva, filosofsko-ëkonomičeskoj analiz vnedrenija informacionnyj tehnologij. Samara: Samara gosudastveni ëkonomičeska Akadema
Bek, U. (2001) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Cačalova, R.S. (2002) Čelovek v mire informacii. in: Čelovek i sovremennyj mir, Moskva: Infra-M, str. 349-387
Eljakov, A.D. (2003) Sovremenija informacionnaja revoljucija. Sociologičeskie issledovanija, Moskva, No 20, 234, str. 29
Eljakov, A.D. (2001) Sovremenoe informacionnoe obščestvo. Vysščee obrazovanie v Rossii, Moskva, No 4
Ivanov, D.V. (2002) Imperativ virtualizacii. Sankt Peterburg: S. Peterburski univerzitet, str. 132-198
Janickij, O.N. (2003) Sociologija ruska. Moskva: LVS, str. 4
Koković, D.D. (2000) Sociologija obrazovanja - društvo i edukacijski izazov. Novi Sad: Univerzitet
Kolin, K.K. (2002) Social'nye aspekt' informatizacii obrazovanija. in: Obrazovanie i nauka: problemy i perspektivy razvitija, Moskva, str. 39
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije
Marković, D.Ž. (2004) Informacijska tehnologija i civilizacijske promene. Obrazovna tehnologija, br. 4, str. 1-16
Marković, D.Ž. (2001) Sociologija bezbednog rada. Beograd, itd: Prosveta, Izabrana delo, knjiga III
Masuda, Ju. (1981) The information society as post-industrial society. Washington, DC
Mazur, I.I., Čumakov, A.M., ur. (2003) Globalistika ënciklopedija. Moskva: CNPP Dialog, str. 389
Niozemcev, V.L. (2000) Savremenoe postindustrial'noe obščestvo: Priroda, protivurečija, pespektivy. Moskva
Pokrajac, S. (2002) Tehnologija i globalizacija. Beograd: Grafolik
Rakić, L. (1994) Nauka i budućnost. Revija rada, Beograd, 269, str. 11
Sokolova, V.I. (2003) Sociologičeskie problemy informatizacii sovremennogo obščestva. Učenye zapiski (MGSU) , Moskva, No 5
 

About

article language: Serbian
document type: Paper
published in SCIndeks: 02/06/2007

Related records

Zb Tehnol fak Leskovac (2004)
Socijalne implikacije informacijske tehnologije
Marković Danilo Ž.

Ekonomika (2001)
Ekološko obrazovanje i usmeravanje privrednog razvoja
Marković Danilo Ž.

Ekonomika poljoprivrede (2005)
Socijalna ekologija i selo
Marković Danilo Ž.

show all [76]