Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 5 od 64  
Back povratak na rezultate
Komunikacije, mediji, kultura
2019, vol. 11, br. 11, str. 3-16
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 14/04/2020
doi: 10.5937/gfkm1911003X
Semiotički pristup komuniciranju u analizi reklame
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresa: danijela1kov@gmail.com

Sažetak

U radu je predstavljen model semiotičkog pristupa u procesu komuniciranja. Rad je koncipiran u dva dela. U prvom, akcenat je stavljen na poimanje znaka kao osnovne jedinice semiotičkog sistema, sa osvrtom na različite semiotičke teorije. U drugom delu, akcenat je na tumačenju (hermeneutičkom pristupu) jedne reklame, lingvističkih poruka, vizuelnih fenomena kao značenjskih, u povezivanju sa njihovom označavajućom formom. Putem semiotičke analize predstavljaju se značenja simbola u reklami u okviru kojeg se razlikuju dva nivoa značenja: denotativno i konotativno značenje. Analizom reklame ukazuje se na mogućnost boljeg razumevanja njenog ukupnog društvenog značenja.

Ključne reči

Reference

Bart, R. (1979) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
de Sosir, F. (1977) Kurs opšte lingvistike. Beograd: Nolit
Eko, U. (1973) Kultura informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Eko, U. (1995) Simbol. Beograd: Narodna knjiga
Janićijević, J. (2007) Komunikacija i kultura. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Miletić, M. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend
Morin, E. (1967) Duh vremena. Beograd: Kultura
Radojković, M. (2005) Osnove komunikologije. Beograd: Čigoja
Tomić, Z. (2003) Komunikologija. Beograd: Čigoja