Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 6 od 64  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 1, str. 125-140
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/04/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-20385
Creative Commons License 4.0
Tipovi tuđeg govora u romanu Mitrova Amerika Petra Sarića
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpski jezik i književnost

e-adresa: emilija.redzic@pr.ac.rs

Sažetak

Predmet ovog istraživanja čine različiti tipovi govora u romanu Mitrova Amerika, značajnog kosovsko-metohijskog književnika Petra Sarića. Nastojaćemo da izdvojimo i opišemo različite modele tuđeg govora i njihove modifikacije, kao i međuodnos upravnog i neupravnog govora, te da odredimo njihovu funkciju u ovom delu. Posebna pažnja biće posvećena slobodnom neupravnom govoru, koji je i svojstven isključivo romanesknoj prozi.

Ključne reči

govorni tipovi; autorski govor; govor likova; upravni govor; neupravni govor; Petar Sarić; Mitrova Amerika

Reference

Bahtin, M. (1980) Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit
Jeftimijević, M.M. (2016) Stilsko-tematske odlike romana Petra Sarića. Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini - Filozofski fakultet, (odbranjena doktorska disertacija u rukopisu)
Kovačević, M. (2012) O tipovima tuđeg govora u romanu Sara Petra Sarića. u: Kovačević M. [ur.] Lingvostilistika književnog teksta, Beograd: Srpska književna zadruga, 310-330
Kovačević, M.M. (2012) O gramatičko-stilističkom terminosistemu tuđeg govora. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, br. 17, str. 13-38
Milašinović, M., Glišić, M. (2015) O tipovima govora u romanu Gospođa Bovari Gistava Flobera. Nasleđe, 109-121; 30
Rajić, J. (2010) Slobodni neupravni govor: jezička realizacija polifoničnog iskaza u narativnom diskursku. Srpski jezik, XV, 515-524
Šehović, A. (2003) Tuđi govor i govorna karakterizacija likova. Književni jezik, 21/2, 77-86