Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 4 od 28  
Back povratak na rezultate
Oditor
2018, vol. 4, br. 3, str. 128-136
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/12/2018
doi: 10.5937/Oditor1803129Z
Pravno istorijska dimenzija društvenih nauka
Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac

e-adresa: zoricmirjanamira@gmail.com, valentinajovanovic15@icloud.com

Sažetak

Predmet istraživanja svih društvenih nauka je društvo. Međutim, kao jedna kompleksna oblast, u svom istraživačkom opusu crpi još mnoštvo dodatnih elemenata i aspekata koji će predstavljati predmete izučavanja drugih nauka. Upravo u njihovoj metodološkoj usmerenosti se ogledaju razlike prava, istorije i drugih društvenih nauka i vremenskim kordinatama, tj. istorijsko-pravnom dimenzijom se one diferenciraju od ostalih apstraktnih formi proučavanja.

Ključne reči

društvo; metodološka usmerenost; istorijska pravna dimenzija

Reference

Dabić,, Spirović, Lj., Jovanović, L. (2018) Poslovno pravo. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Dekanski, A., Drvenica, I., Nedić, O. (2017) Kako recenzirati naučni rad. Zaštita materijala, vol. 58, br. 3, str. 259-270
Deletić, Z. (2003) Problemi nastave istorije u izmenjenim društveno-političkim uslovima. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 34, str. 201-211
Dirkem, D.E. (2012) Pravila sociološke metode. Novi Sad: Mediterran publishing
Ignjatović, M. (2018) Rimsko pravo. Niš: Medivest KT
Kartag-Odri, A.B. (1993) Pravo i istorija. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 41, br. 1-2, str. 136-144
Koka, J. (1994) O istorijskoj nauci - ogledi. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Lukić, R., Košutić, B. (2006) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta - Izdavački centar: Službeni glasnik
Milojević, I., Pejić, D. (2010) Knjigovodstvo i njegov razvojni put. Oditor, 1 (1); 10-17
Mils, R. (1964) Sociološka imaginacija. Beograd: Savremena škola
Mitrović, A. (1983) Sedam teza o mestu i ulozi istorijske nauke u istorijskoj svesti. Beograd: Marksistička misao: Marksistički centar CK SKS, str. 3-19
Petranović, B. (1997) Istoričar i savremena epoha. Podgorica: Univerzitet Crne Gore
Petranović, B. (1984) Istoriografija I revolucija. Beograd: Prosveta
Stajić, Lj., Lazić, R. (2015) Uvod u nacionalnu bezbednost. Beograd: Akademija za nacionalnu bezbednost
Šušnjić, Đ. (1973) Kritika sociološke metode. Niš: Gradina
Vasilijević, D., Sudžilovski, D. (2016) Uticaj naučnoistraživačkog rada na profesionalni razvoj univerzitetskih nastavnika i kvalitet nastavnog rada. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. , br. 7, str. 139-152
Vuksanović, A.D. (1971) Istorija I društvene nauke. Beograd
Vulić, T. (2011) Istorija koja se ponavlja. Beograd: Dijamant print