Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 24  
Back povratak na rezultate
2012, br. 16, str. 83-103
Natrag ka borbenim pojmovima - klasa, pol, univerzalnost
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: klasa; pol; univerzalnost; kulturni materijalizam; kritika postmodernih strategija; istorijski materijalizam; proleterski subjekt; feministički subject
Sažetak
Autorka daje strukturna određenja borbenih pojmova klase i pola. Postavlja kao problematične ne samo teorije i politike identiteta, već i one teorije i politike dezidentifikacije koje izostavljaju analizu proizvodnih odnosa. Umesto akcenta na kulturnom materijalizmu, zalaže se za (povratak na) istorijski materijalizam. Nova emancipatorska teorija i politika iziskuje i novo određenje univerzalnosti.
Reference
Badiou, A. (2006) Sveti Pavao, utemeljenje univerzalizma. Zagreb: Naklada Ljevak
Batler, D. (2001) Tela koja nešto znače - o diskurzivnim granicama 'pola'. Beograd: Samizdat B92
Butler, J. (2007) Rodne nevolje. Feminizam i subverzija identiteta. Ulcinj: Plima
Butler, J., Laclau, E., Žižek, S. (2007) Kontingencija, hegemonija, univerzalnost. u: Suvremene rasprave na ljevici, Zagreb: Naklada Jasenski i Turk
de Bovoar, S. (1983) Drugi pol. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Frejzer, N. (2012) Feminizam, kapitalizam i lukavstvo istorije. u: [ur.] Kriza, odgovori, levica. Prilozi za jedan kritički diskurs, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 239-256
Hard, M., Negri, A. (2005) Imperija. Beograd: IGAM
Hennessy, R. (2000) Profit and pleasure: Sexual identities in late capitalism. London: Routledge
Lošonc, A. (2009) Moć kao društveni događaj - o intenziviranju i slabljenju moći. Novi Sad: Adresa
Marks, K., Engels, F. (2009) Komunistički manifest. Beograd: Centar za liberterske studije
Marx, K., Engel.Friedrich (1985) Rani radovi. Zagreb: Naprijed
Močnik, R. (2011) Tržište radne snage i sastav radničke klase. u: [ur.] Kroz tranziciju. Prilozi teoriji privatizacije, Novi Sad: AKO, 75-111
Rosaria, M. (1981) Žena i istorijske suprotnosti građanskog društva kod Marxa. Marksizam u svetu, 8/9, 63-90
Wallerstein, I. (2007) Evropski univerzalizam. Cetinje: OFK
Zaharijević, A. (2010) Postajanje ženom. Rekonstrukcija ženski fond. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2013.

Povezani članci