Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 57  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 33, br. 3, str. 823-836
Poreska utaja u novom krivičnom pravu Republike Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresaJovas@prafak.ni.ac.yu
Ključne reči: porez; javne dažbine; izbegavanje; neprijavljivanje; zakon; krivično delo; odgovornost; kazna
Sažetak
U cilju efikasnog, blagovremenog i kvalitetnog ostvarivanja svojih zadataka i funkcija, sve države danas uspostavljaju poreski sistem koji treba da obezbedi potrebna sredstva za funkcionisanje države uopšte. Izbegavanje plaćanja utvrđenih poreza i drugih javnih dažbina od strane poreskih obveznika, direktno dovodi u pitanje ostvarivanje brojnih državnih funkcija. Stoga sve savremene države predviđaju veoma razuđen sistem različitih delikata: krivičnih dela, privrednih prestupa i prekršaja za koja su predviđene različite vrste sankcija za fizička ili pravna lica, odnosno preduzetnike koji se nađu u ulozi učinilaca ovih delikata. Na ovaj se način s jedne strane, teži zakonitom i efikasnom utvrđivanju kaznene odgovornosti učinilaca poreskih delikata od strane nadležnih državnih organa i, s druge strane, ovaj sistem treba preventivno da deluje u pravcu podizanja opšte poreske discipline u društvu. U ovom radu se analiziraju teorijske i praktične karakteristike poreske utaje kao osnovnog fiskalnog, poreskog krivičnog dela i jednog od najznačajnijih oblika poreske evazije.
Reference
*** (2002-2005) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 80/02, 84/02, 23/03 70/03 I 61/05
*** (1981) International bureau of fiscal documentation: International tax avoidance and evasion. Amsterdam
Begeer, W., Tuinen, V.H.K. (1986) The statistical representation of the informal economy. Quarterly Journal of the Central Bureau of Statistics, vol. 1, br. 3, str. 77
Buhler, O., Strickdrodt, G. (1960) Allgemeiner Steurrecht. u: Steurrrecht, Wiesbaden, Band 1, str. 365
Gnjatović, D.E. (1999) Finansije i finansijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
Grupa autora (1995) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Jelačić, B. (1990) Nauka o finansijama i finansijsko pravo. Zagreb: Narodne novine
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (2002) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (2002) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Policijska akademija
Jovašević, D. (2006) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Jovašević, D. (2005) Zakon o porezu na dodatu vrednost sa komentarom i pratećim propisima. Beograd: Službeni list
Jovašević, D. (2006) Krivični zakonik Republike Srbije sa uvodnim komentarom. Beograd: Službeni list
Jovašević, D. (2003) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sa sudskom praksom. Beograd: Nomos
Jovašević, D. (2003) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije. Beograd: Nomos
Jovašević, D. (2002) Komentar Krivičnog zakona SR Jugoslavije. Beograd: Službeni glasnik
Jovašević, D., Gajić-Glamočlija, M. (2008) Poreska utaja - oblici ispoljavanja i mere zaštite. Beograd: Beosing
Pavlović, Đ., Jovašević, D. (2004) Zbirka poreskih zakona sa komentarom. Beograd: Službeni list
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute
Stojanović, Z.P., Perić, O.M. (1996) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivičnog zakona Republike Crne Gore s objašnjenjima. Beograd: Službeni list
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2009.