Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2013, vol. 10, br. 25, str. 191-210
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 07/11/2013
(De)konstrukcija identiteta u romanu 'Najplavlje oko' Toni Morison
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresa: jelenajelena86@gmail.com

Sažetak

Glavna odlika protagonista romana 'Najplavlje oko' Toni O Morison je potreba za prihvatanjem i pronalaženjem sopstvenog mesta u svetu u kome je identitet u velikoj meri društveni konstrukt uslovljen normom. Pozicija u kojoj se subjekt današnjice nalazi i način na koji se konstituiše ilustrovani su kroz odnos likova priče koji su podjednako klasno i rasno različiti. Rad se, stoga, u skladu sa teorijama o klasnom i rasnom identitetu Džudit Batler želi pozabaviti pitanjima rasne diskriminacije, kao i autodiskriminacije, porodičnog i socijalnog nasilja nad etničkim grupama, te načinom na koji normativni režimi utiču na konstrukciju identiteta subjekta i materijalizaciju pola. Rad će, takođe, posredstvom teorije o zazornosti Julije Kristeve, pokušati da prouči na koje se načine subjekt uključuje u zajednicu i isključuje iz nje, kao i načine na koje se identitet subjekta konstituiše kroz porodične odnose.

Ključne reči

Reference

Baba, H. (2004) Smeštanje kulture. Beograd: Beogradski krug
Batler, D. (2001) Tela koja nešto znače. Beograd: Samizdat
de Bovoar, S. (1982) Drugi pol I - činjenice i mitovi. Beograd: Bigz
de Bovoar, S. (1982) Drugi pol II - životno iskustvo. Beograd: Bigz
Freud, S. (2012) Predavanja za uvod u psihoanalizu. http://www.scribd.com/doc/12932889/sigmund-freud-uvod-u-psihoanalizu
Jevremović, P. (2000) Lakan i psihoanaliza. Beograd: Plato
Jevremović, P. (2007) Telo, fantazam, simbol. Beograd: Službeni glasnik
Klajp, H. (1991) Frojd - psihoanaliza i literatura. Novi Sad: Matica srpska
Kristeva, J. (1989) Moći užasa - ogled o zazornosti. Zagreb: Naprijed
Kristeva, J. (1997) Nove duševne bolesti. Podgorica: Oktoih
Kristeva, J. (1994) Crno sunce - depresija i melanholija. Novi Sad: Svetovi
Lacan, J. (2011) The psychoses. u: The Seminar of Jacques Lacan, BOOK III, http://www.mediafire.com/Thimjjjnnzyb
Morrison, T. (1999) The blues eye. London: Vintage
Žižek, S. (2008) Ispitivanje realnog. Novi Sad: Akademska knjiga