Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:44
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:42
članak: 3 od 25  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2018, vol. 23, br. 1, str. 35-50
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 13/07/2018
doi: 10.5937/nabepo23-17166
Creative Commons License 4.0
Policijska brutalnost i tortura sličnosti i razlike
Policijska akademija, Beograd

e-adresa: zoran.kesic@kpa.edu.rs

Projekat

Rad je rezultat naučnoistraživačkog projekta pod nazivom: Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijska akademija iz Beograda

Sažetak

Brojne specifičnosti policijskog nasilja čine istraživanje ove pojave problematičnim, ali i izazovnim poduhvatom. Pored problema praktične prirode, istraživači ovog fenomena mogu se susresti i sa nekim konceptualnim ograničenjima, posebno u smislu definisanja predmeta istraživanja. Otuda je i naša težnja bila da u ovom radu preispitamo neka od postojećih shvatanja policijskog nasilja, a pre svih brutalnosti i torture, kao njegovih najindikativnijih izraza. Razmatrajući zajedničke karakteristike, ali i suštinske razlike između ove dve pojave, namera nam je da otklonimo određene nedoumice u njihovom tumačenju, ali i da pronađemo što prihvatljivija određenja koja bi predstavljala bitan oslonac u definisanju predmeta nekih budućih naučnih istraživanja nasilja policije. Zaključak koji smo iz te analize izveli jeste da brutalnost i tortura poseduju sledeće zajedničke karakteristike: status izvršioca, okolnosti izvršenja, radnja izvršenja, oblik krivice (vinost izvršioca) i namera. Nasuprot tome, ove dve pojave je moguće razlikovati prema sledećim karakteristikama: svrha (cilj) upotrebe, povod izvršenja, mesto (lokacija) dešavanja, reakcija (nivo tolerancije) i nosilac odgovornosti.

Ključne reči

Reference

*** (2005/2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2009/2018) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - odluka US, 55/14, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US i 24/2018
*** (2016/2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6/16 i 24/18
*** (1991) Zakon o ratifikaciji konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih i nečovečnih ili ponižavajućih tretmana ili kažnjavanja. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 9
Babović, B. (2000) Police brutality or police torture. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(3): 374-380
Bayley, D. (1996) Police brutality abroad. u: Geller W.A., Toch H. [ur.] Police Violence: Understanding and Controlling Police Abuse of Force, New Haven, 1996: 273-291
Bieler, E. (1984) Policajac u sukobu sa agresivnošću. Izbor, 2-3: 152-162
Cha-Jua, S.K. (2006) Racism is a factor in police violence. u: Fitzgerald S. [ur.] Police Brutality: Opposing viewpoints, Farmington Hills, 55-62
Crank, J., Caldero, M. (2010) Police ethics: The corruption of Noble Cause. Cincinnati
Dempsey, S.J., Forst, S.L. (2005) An introduction to policing. Belmont: Thomson Learning
Fyfe, J. (1996) Training to reduce police-civilian violence. u: Geller W.A., Toch H. [ur.] Police Violence: Understanding and Controlling Police Abuse of Force, New Haven, 1996: 165-179
Holmes, M., Smith, B. (2008) Race and police brutality: Roots and urban dilemma. New York
Kane, R. (2007) Abuse of authority by police. u: Greene J.R. [ur.] Encyclopedia of Police Science, New York, 5-11
Kelman, H.C., Hamilton, V.L. (1989) Crimes of obedience. New Haven, CT, itd: Yale University Press
Kelman, H.C. (2005) The policy context of torture: A social-psychoioqical analysis. International Review of the Red Cross, 87(857): 123
Lobnikar, B., Meško, G. (2015) Perception of police corruption and the level of integrity among Slovenian police officers. Police Practice and Research, 16(4): 341-353
Milić, N. (2005) Dozvoljeni i nedozvoljeni pritisak na osumnjičenog tokom procesa saslušanja. Nauka, bezbednost, policija, vol. 10, br. 1, str. 115-131
Petrović, M. (2010) Obaveza poštovanja standarda postavljenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda prilikom primene policijskih ovlašćenja. u: Pravo i forenzika u kriminalistici, Beograd, 77-88
Prenzler, T. (2009) Police corruption preventing misconduct and maintaining integrity. Boca Raton: CRC Press
Roberg, R., Crank, J., Kuykendall, J. (2004) Policija i društvo. Sarajevo, prevod
Simović, D., Zekavica, R. (2012) Policija i ljudska prava. Beograd
Skot, G. (1939/2005) Istorija torture kroz vekove / History of torture through the ages. London-Beograd, prevod: Marinović V
Worden, R. (1996) The causes of police brutality: Theory and evidence on police use of force. u: Geller W.A., Toch H. [ur.] Police violence: Understanding and controlling police abuse of force, New Haven, str. 23-51
Wu, W., Vander, B.T. (2010) Police Torture in China and its Causes: A Review of Literature. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 43(3): 557-579
Žaberl, M., Arlov, D. (2006) Kvalitet istrage povodom nezakonite upotrebe sredstava prinude. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 3, str. 65-80