Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 6 od 25  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2017, vol. 59, br. 2, str. 130-152
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 21/12/2017
doi: 10.5937/bezbednost1702130l
Rad policije u zajednici između strategije i osnovne policijske obuke u Srbiji
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

e-adresa: milosivetic@hotmail.com

Sažetak

Nakon usvajanja Strategije policije u zajednici (u daljem tekstu : Strategija) i donetog Akcionog plana za primenu Strategije za 2015. i 2016. godinu, koji kao dokumenti daju osnovne smernice od značaja za rad policije sa zajednicom, postavlja se pitanje koliko je Program stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke (u daljem tekstu: Program) kompatibilan sa navedenim dokumentima. S druge strane, postavlja se i pitanje koliko je osnovna policijska obuka obuhvaćena usvojenom Strategijom, a samim tim i Akcionim planom za njenu primenu. Ovaj rad upravo analizira i daje odgovore na navedena pitanja. Rad pored uvoda i zaključka objedinjuje još četiri celine: Strategija rada policije u zajednici; Policijsko obrazovanje; Rad policije u zajednici u Programu Centra za osnovnu policijsku obuku (u daljem tekstu: COPO) i Odnos Strategije i Programa COPO.

Ključne reči

policija; rad policije u zajednici; Strategija policije u zajednici; obuka; COPO

Reference

*** (2013) Strategija policije u zajednici. Sl. glasnik RS, br. 43
*** (2007) Nastavni plan i program stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke iz 2007. godine
*** (2015) Akcioni plan za primenu strategije policije u zajednici za 2015. i 2016. godinu. Beograd: MUP Republike Srbije
*** (2016) Izveštaj o evaluaciji obuke i utvrđenoj obrazovnoj potrebi - razvoj rada policije u zajednici. Beograd: MUP Republike Srbije
*** (2012) Izveštaj o sprovedenoj evaluaciji osnovne policijske obuke sa fokusom na transferu znanja i veština polaznika prve i druge pilot generacije osnovne policijske obuke i rezultatima. COPO
*** (2017) Program stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke. Beograd
*** (2016) Program stručnog usavršavanja policijskih službenika MUP-a za 2016. godinu
*** (2005) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br.101
*** (2010) Strategija razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova 2011-2016. Beograd: MUP Republike Srbije
*** (2005) Strategija razvoja sistema obuke i obrazovanja za potrebe policije. Beograd: MUP Republike Srbije
Bakić, B., Gajić, N. (2006) Police reform in Serbia: Five years later. www.osce.org/publications/fry/2004/01/18262_550_en.pdf
Bošković, M.V. (2002) Značaj policijskog školstva za organizaciju i delatnost policije u suprotstavljanju kriminalitetu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 7, br. 2, str. 1-8
Chappell, A.T. (2005) Learning in action: Training the community policing officer. A dissertation presented to the graduate school of the University of Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy University of Florida
Chappell, A.T., Lanza-Kaduce, L. (2004) Integrating Soiological Research and Theory with Community-Oriented Policing: Bridging the Gap between Academics and Practice. Journal of Applied Sociology, os-21(2): 80-98
Haarr, R.N. (2001) The Making of a Community Policing Officer: The Impact of Basic Training and Occupational Socialization on Police Recruits. Police Quarterly, 4(4): 402-433
Ivetić, M., Mlađović, I. (2016) Stavovi i iskustva polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku o radu policije u zajednici u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 58, br. 3, str. 46-71
Jarvis, P. (2003) Poučavanje. Zagreb: AC
Kešetović, Ž.M. (2003) Reforma MUP-a Srbije - od policije poretka ka servisu građana. Politička revija, vol. 2, br. 1, str. 209-228
Mellish, D., Đurđević, Z. (2004) Rezultati evaluacije projekta policija u lokalnoj zajednici i bezbedna zajednica u Srbiji. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 2-3, str. 215-234
Milić, N. (2009) Obuka policajca pripravnika. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 355-369
Milutinović, J. (2006) Problemi obrazovnih ciljeva u uslovima društvenih promena. Pedagoška stvarnost, vol. 52, br. 3-4, str. 181-190
Monk, R. (2001) A Report on the Police Work in the Federal Republic of Yugoslavia. Belgrade: OSCE Mission to Serbia and Montenegro
Roberg, R., Crank, J., Kuykendall, J. (2004) Policija i društvo. Sarajevo: Embassy of the United States of America - Office of public affairs
Ryan, B. (2005) Deliberating police reform in Serbia. u: PPA Working Paper Series No. 9, Limerick: University of Limerick, Department of Politics and Public Administration
Simonović, B. (2004) u: Rad policije u zajednici, Komparacija pilot projekta Community policing u SAD sa pilot projektom u Srbiji, Zbornik radova, Banja Luka
Slayter, J. (2001) A Report on the Evaluation of Human Rights, Ethics & Standards of Police Functioning in the Federal Republic of Yugoslavia, Serbia and Montenegro. Belgrade: The European Council
Spahić, T. (2014) Policijska obuka - temelj sigurnosti. Bezbjednost, policija, građani, 10(3-4/14); 87-100
Spasić, D., i dr. (2013) Community Policing and Local Self-Government: A Case Study of Serbia, Lex localis. Journal of local self-government, 11(3); 293-309
Spasić, D., Lajić, O. (2015) Community policing u Srbiji deset godina poslije - između tradicije i demokracije. u: Butorac Ksenija [ur.] Istraživački dani visoke policijske škole u Zagrebu, IV Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, Zbornik radova, Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, str. 554-571
Spasić, D. (2008) Žene u sistemu policijskog obrazovanja stanje i perspektiva ženskih ljudskih prava # The place of women in police education the situation and perspective of women's human rights. Temida, vol. 11, br. 3, str. 41-61
Stefanović, V. (1996) Menadžment kadrova. Niš: Europrojekt
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Trojanowicz, R.C., Bucqueroux, B. (1990) Community Policing: A Contemporary Perspective. Cincinnati: Anderson
Vojinović, M. (2004) Policija u zajednici. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 3, str. 431-452
Zhao, J., Thurman, Q.C., Lovrich, N.P. (1995) Community‐oriented policing across the US: facilitators and impediments to implementation. American Journal of Police, 14(1): 11-28