Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2017, vol. 69, br. 2, str. 250-262
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 27/12/2017
doi: 10.5937/vojdelo1702250B
Mediji i savremena uloga vojske u upravljanju i saniranju kriznih situacija
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Sažetak

U radu se definišu i određuju krizne situacije sa medijskog aspekta, kao specifični procesi i pojave koje mogu naneti velike gubitke zajednici. Zatim se razmatra uloga i značaj Vojske Srbije u rešavanju, upravljanju i saniranju kriznih situacija, kod nas i u regionu. Posebno se razmatra uloga vojske u novoj strategiji odbrane, koja kao prioritete oružane sile navodi, pored odbrane zemlje i mirovnih misija, rešavanje kriznih situacija, koje mogu ugroziti imovinu i bezbednost stanovništva na teritoriji Republike Srbije.

Ključne reči

Reference

Amanda, R. (2008) The Unthinkable, Who Survives When Disaster Strikes - and Why. New York: Crown Publishers
Barović, V. Teorijski okvir angažovanja elektronskih medija u kriznim situacijama. MIOKO, 2/3, 20-32, septembar
Coombs, T.W. (2007) Ongoing crisis communication: Planning, Managing, and responding. Los Angeles: Sage
Fink, S. (1986) Crisis management: planning for the Inevitable. New York: American Management Association, 1986
Graham, S. (2005) The Media and Peace, From Vietnam to the War of Terror. New York: Palgrave MacMillan
Hobsbaum, E. (2008) Globalizacija, demokratija i terorizam. Beograd: Arhipelag
Lundquist, E. (2008) What Katrina left behind. Eweek, 36-37, 21.07.2008
Mikuljanac, M. (2007) Vanredne situacije - organizujte efikasan novinarski tim. www.netnovinar.org/netnovinar/dsp_page.cfm?pageid=512&articleid=9279&urlsectionid=1375&specialsection=ART_FULL
Millar, D.P. (2004) Responding to Crisis (A Rhetorical Approach to Crisis Communication. New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers Mahwah
Quarantelli, L.E. (1986) Disaster crisis management. Delaware: Disaster Research Center
Ulmer, R.R., Timothy, S.L., Seeger, M.W. (2007) Effective Crisis Communication: Moving from Crisis to Opportunity. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications
Valić, N.D. (2007) Izveštavanje u kriznim situacijama - opšti pregled. Novi Sad: Filozofski fakultet