Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 2, str. 289-306
Osumnjičeni u kriminalističkim istragama silovanja
Policijska akademija, Beograd
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: silovanje; tipovi silovatelja; odbrana osumnjičenog; kriminalistički intervju; kontakt silovatelj; silovatelj agresor
Sažetak
Istrage seksualnih napada se najvećim delom fokusiraju na žrtvu i njen kredibilitet, što može uzrokovati nedostatak čvrstih dokaza u vezi sa osumnjičenim. S obzirom na činjenicu da krivično delo silovanja karakteriše visok stepen lažnih prijava i fingiranja, često usmerenih na konkretna lica kao izvršioce, neophodan je poseban oprez u istrazi kako bi se izbegla njihova optužba i/ili osuda. Kada je reč o karakteru ličnosti silovatelja i motivima vršenja nasilne obljube, mogu se razlikovati određeni tipovi, odnosno kategorije izvršilaca, pri čemu treba imati u vidu da veliki broj silovatelja ne pripada samo jednoj kategoriji, već ispoljava osobine karakteristične za više različitih tipologija. U kriminalističkim istragama poseban značaj ima razlikovanje silovanja iznenadnim napadom i silovanja zloupotrebom poverenja, s obzirom na njenu kompatibilnost sa karakterom odbrane osumnjičenog tokom istrage. Osumnjičeni se u istrazi podvrgava i kriminalističko-forenzičkom pregledu, kako bi se pronašli tragovi koji dokazuju vaginalnu, analnu ili oralnu penetracije, prisilni seksualni odnos i identitet silovatelja. Tokom vođenja kriminalističkog intervjua sa osumnjičenim silovateljem, kriminalista će primeniti činjenični ili emotivni pristup, zavisno od njegovih psihološko-motivacionih karakteristika. U tom smislu, činjenični pristup se smatra efikasnim kod silovatelja iz besa i sadi- stičkih silovatelju, dok saosećajni daje dobre rezultate kada je reč o si- lovatelju džentlmenu, delimično i nasilnom silovatelju dominacije.
Reference
*** Rapist types and methods of avoidance. http://www.csbsju.edu/uspp/CrimPsych/ CPSG-5.htm, 18.03.2014; 
*** (2001) Successfully investigating acquaintance sexual assault a national training manual for law enforcement. National Center for women and policing, http://www.mincava.umn.edu/documents/acquaintsa/supplemental/suspectmaterials.html, 15.04.2014; 
*** Successfully investigating acquaintance sexual assault. http://www.mincava.umn.edu/documents/acquaintsa/participant/lawstrategy.pdf, 18.04.2014
*** Wayne Clifford BODEN. Murderpedia, http://murderpedia.org/male.B/b/boden-wayne.htm,10.01.2013
Bojanić, N. (2006) Kriminalistička procedura kod krivičnog djela silovanja. Sarajevo: Fakultet kriminalističkih nauka, doktorska disertacija
Feješ, I. (2011) Modeli ispitivanja okrivljenog i svedoka u savremenom krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 141-166
Gojković, V., Kolarević, D. (2005) Psihološki profil učinilaca krivičnog dela silovanja. Nauka, bezbednost, policija, vol. 10, br. 3, str. 149-172
Groth, A.N., Burgess, W., Holmstrom, L.L. (1977) Rape: Power, anger, and sexuality. Am J Psychiatry, 134(11): 1239-43
Groth, A.N. (1979) Men who rape: The psychology of the offender. New York-London: Plenum Press
Holmes, M., Holmes, S. (2002) Psychological profiling and rape. u: Holmes Michael, Holmes Stephen [ur.] Thousand Oaks, CA: Sage, 139-157; 
Lalumiere, M., i dr. (2005) The causes of rape. Washington, DC: American Psychological Association Press
Marinković, D. (2012) Mesto i uloga žrtve u kriminalističkim istragama silovanja. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 221-247
Marinković, D., Lajić, O. (2012) Kriminalistička metodika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
McKibbin, W.F., Shackelford, T.K., Goetz, A.T., Starratt, V.G. (2008) Why do men rape? An evolutionary psychological perspective. Review of General Psychology, 12(1): 86-97
Merrill, W. (1995) The Art of Interrogation rapist. FBI Law Enforcement Bulletin, 1: 55
Milić, N. (2006) Policijsko saslušavanje osumnjičenog. Beograd: Policijska akademija
Ressler, R., et al. (2004) Rape and rape murder: One offender and twelve victims. u: Campbel John, DeNevi Don [ur.] Amherst, NY: Prometheus books, 123-132; 
Roso, Z. (1995) Informativni razgovor i intervju. Zagreb: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Scully, D. (1994) Understanding Sexual Violence: A Study of Convicted Rapists. New York, London: Routledge
Simonović, B.R. (1997) Pribavljanje i ocena iskaza pred policijom i na sudu. Kragujevac: Pravni fakultet
Sonne, W.J. (2006) Criminal investigation for the professional investigator. Boca Raton: CRC Press
Swanson, C., i dr. (2003) Criminal Investigation. New York: McGraw-Hill
Tong, S., i dr. (2009) Understanding Criminal Investigation. Hoboken: John Wiley & Sons
Warren, J., Hazelwood, R., Dietz, P. (1996) The sexually sadistic serial killer. Journal of forensic sciences, 41(6), 1996, http://library-resources.cqu.edu.au/JFS/PDF/vol_41/ iss_6/JFS416960970.pdf, 18.03.2014
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-6954
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2012)
Kriminalistički relevantne klasifikacije silovanja
Marinković Darko

Bezbednost, Beograd (2005)
Simptomatska slika osumnjičenog tokom procesa saslušanja
Milić Nenad

Bezbednost, Beograd (2012)
Mesto i uloga žrtve u kriminalističkim istragama silovanja
Marinković Darko

prikaži sve [24]