Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15
članak: 10 od 20  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2013, vol. 12, br. 2, str. 241-264
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 30/07/2013
doi: 10.5937/specedreh12-4124
Socijalna interakcija dece sa oštećenjem vida - rizični i zaštitni faktori
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresa: vesnavucinic@live.com

Projekat

Kreiranje Protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa (MPNTR - 179025)

Sažetak

Socijalna interakcija utiče na emocionalni, kognitivni i druge aspekte razvoja svakog deteta. Vizuelni analizator ima važnu ulogu u uspostavljanju i održavanju veza sa drugima. Cilj ovog rada je sagledavanje efekata oštećenja vida, kao i drugih rizičnih i zaštitnih faktora, na socijalnu interakciju i sa njom povezane aspekte psihičkog života slepe i slabovide dece. Većina analiziranih studija oštećenje vida izdvaja kao faktor koji se nepovoljno odražava na socijalni razvoj. U sadejstvu sa nepovoljnim sredinskim faktorima oštećenje vida često negativno utiče na socijalnu interakciju, kao bitan elemenat za razvoj i funkcionisanje u okviru ostalih područja. Tako su motoričke sposobnosti, fizička kondicija, self koncept, emocionalni razvoj snažno povezani sa aktivnošću deteta i učešćem u igrovnim aktivnostima, koje mogu biti ograničene oštećenjem vida i kvalitetom komunikacije sa vršnjacima i značajnim odraslim osobama. Deca sa oštećenjem vida ređe iniciraju i teško održavaju socijalnu interakciju, imaju manje prijatelja, što često dovodi do emocionalnih i bihejvioralnih smetnji. U inkluzivnim obrazovnim uslovima vršnjaci ih ne prihvataju, procene sociometrijskog položaja pokazuju da se češće nalaze u grupi nepopularnih, imaju manje prilika za druženje sa vršnjacima sa oštećenjem vida. Stoga je važno blagovremeno prepoznati potrebe ove dece i obezbediti stručnu podršku i pomoć njima i značajnim osobama iz okruženja. To podrazumeva osmišljava­nje uslova i aktivnosti koje omogućavaju da deca sa oštećenjem vida u socijalnoj interakciji nauče da realizuju svoje težnje i potrebe i prepoznaju potrebe drugih, odnosno steknu socijalne veštine i istovremeno vršnjacima pružaju priliku da ih bolje upoznaju i prihvate.

Ključne reči

Reference

Bakhla, A.K., Sinha, V.K., Verma, V., Sarkhel, S. (2011) Prevalence of psychiatric morbidity in visually impaired children. Indian pediatric, 48(3): 225-7
Baus, S. (1999) Commentary: Psychological Aspects of Visual Impairment. British Journal of Visual Impairment, 17(1): 41-44
Bilić, A., Runjić, T. (2009) Integracija i socijalne veštine učenika oštećena vida nižeg školskog uzrasta. u: Radovanović D. [ur.] Istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 559-568
Celeste, M. (2007) Social skills intervention for a child who is blind. Journal of Visual Impairment and Blindness, 101(3): 521-533
Celeste, M., Grum, K.D. (2010) Social integration of children with visual impairment: A developmental model. Elementary Education Online, 9(1): 11-22
Choi, H.J. (2000) Peer-Mediated Social Interaction Skills. International Journal of Disability, Development and Education, 47(1): 107-110
D`allura, T. (2002) Enhancing the Social Interaction Skills of Preschoolers with Visual Impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 96(8): 576-584
Eškirović, B.M. (1996) Hiperkinetičko ponašanje i uspeh u školi slabovide dece osnovnoškolskog uzrasta. Beograd: Defektološki fakultet
Eškirović, B.M. (2002) Vizuelna efikasnost slabovide dece u nastavi. Beograd: SD Public
Fedorenko, Ю.V. (2010) Problema эmocionalьnogo razvitiя deteй s ambliopieй i kosoglaziem. Vestnik Stavropolьskogo gosudarstvennogo universiteta, 71: 208-213
Fraiberg, S. (1977) Insights from the blind. New York: Basic books
Gašić-Pavišić, S.Ž. (2002) Vršnjačko socijalno ponašanje dece sa smetnjama u razvoju. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 5, str. 452-470
George, A.L., Duquette, C. (2006) The Psychosocial Experiences of a Student with Low Vision. Journal of visual Impairment and Blindness, 100(3): 151-163
Giangreco, M.F., Edelman, S.W., Broer, S.M., Doyle, M.B. (2001) Paraprofessional support of students with disabilities: Literature from the past decade. Exceptional Children, 68(1): 485-498
Griffin-Shirley, N., Nes, S.L. (2005) Self-Esteem and Empathy in Sighted and Visually Impaired Preadolescents. Journal of visual Impairment and Blindness, 99(5): 276-285
Hodge, S., Barr, W., Bowen, L., Leeven, M., Knox, P. (2012) Exploring the role of an emotional support and counselling service for people with visual impairments. British Journal of Visual Impairment, 31(1): 5-19
Howe, D. (2006) Disabled children, parent-child interaction and attachment. Child Family Social Work, 11(2): 95-106
Jablan, B., Kovačević, J. (2008) Obrazovanje u redovnim školama I školama za decu ometenu u razvoju: zajedno ili paralelno. Nastava i vaspitanje, 57(1): 43-55
Kasomo, D. (2012) Psychological Assessment of Visual Impaired Children in Integrated and Special Schools. Education, (1): 35-40
Kef, S. (1997) The personal networks and social supports of blind and visually impaired adolescents. Journal of Visual impairment and Blindness, 91: 236-244
Kef, S. (2002) Psychosocial adjustment and the meaning of social support for visually impaired adolescents. Journal of Visual impairment and Blindness, 96, 22-37
Kožanova, N.S. (2008) Kommunikativnaя kompetentnostь roditeleй kak važnoe uslovie korekcii kommunikativnoй deяtelьnosti deteй s narušeniяmi zreniя v semьe. Specialьnoe obrazovanie, 3(11) http://journals.uspu.ru/spetsialnoe-obrazovanie/s2008/39-3-11-2008
Kwon, K.A., Elicker, J., Kontos, S. (2011) Social IEP Objectives, Teacher Talk, and Peer Interaction in Inclusive and Segregated Preschool Settings. Early Childhood Educational Journal, 39(4): 267-277
Lobina, S.A. (2007) Organizaciя individualьnogo soprovoždeniя giperaktivnыh deteй. Novokuйbыševsk: Resursni centar
Lootes, G., Devise, I., Sermijn, J. (2003) The Interaction Between Mothers and Their Visually Impaired Infants: An Intersubjective Developmental Perspective. Journal of visual Impairment and Blindness, 97(7): 403-417
Lopez-Justicia, M.D., Pichardo, M.C., Amezcua, J.A., Fernandez, E. (2001) The self-concepts of Spanish children and adolescents with low vision and their sighted peers. Journal of Visual Impairment and Blindness, 95(3), 150-60
Marsh, W.H., Hattie, J. (1995) Theoretical Perspectives on the Structure of Self-Concept. u: Bracken A.B. [ur.] Handbook of self-concept, New York: John Wiley&sons INC
Matejić-Đuričić, Z. (2012) Nove konceptualizacije razvoja i vaspitanja. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 11(2): 267-284
Mcgaha, C.G., Farran, D.C. (2001) Interaction in an inclusive classroom: The effects of visual status and setting. Journal of visual Impairment and Blindness, 95(2): 80-94
Metsiou, K., Papadopoulos, K., Agaliotis, I. (2011) Adaptive behavior of primary school students with visual impairments: the impact of educational settings. Research in developmental disabilities, 32(6): 2340-5
Mlinarević, V., Tomas, S. (2010) Partnerstvo roditelja i odgojitelja čimbenik razvoja socijalne kompetencije djeteta. Magistra ladertina, 5(5): 143-158
Nikolaraizi, M., de Reybekiel, N. (2001) A comparative study of children's attitudes towards deaf children, children in wheelchairs and blind children in Greece and in the UK. European Journal of Special Needs Education, 16(2): 167-182
Nyman, S.R., Gosney, M.A., Victor, C.R. (2010) Emotional well-being in people with sight loss: Lessons from the grey literature. British Journal of Visual Impairment, 28(3): 175-203
Ophir-Cohen, M., Ashkenazy, E., Cohen, A., Tirosh, E. (2005) Emotional Status and Development in Children Who Are Visually Impaired. Journal of visual Impairment and Blindness, 99(8): 478-485
Papadopoulos, K., Metsiou, K., Agaliotis, I. (2011) Adaptive behavior of children and adolescents with visual impairments. Research in developmental disabilities, 32(3): 1086-96
Petrović, J., Zotović, M. (2007) Prihvaćenost u grupi vršnjaka i emocionalna kompetencija dece preadolescentnog uzrasta. Psihologija, vol. 40, br. 3, str. 431-445
Poljan, I. (2007) Osobitosti psihosocijalnog i spoznajnog razvoja djece s oštećenjem vida. u: Učenik s oštećenjem vida u redovitoj školi, Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Hrvatski Savez slijepih
Revuelta, R.S. (2010) Claves para la comprensión de los niños con discapacidad visual grave, Integración. Revista sobre discapacidad visual, (58) septiembre/diciembre http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/publicaciones-sobre-discapacidad-visual/revista-integracion
Robinson, B.L., Lieberman, L.J. (2004) Effects of visual impairment, gender, and age on self-determination. Journal of visual Impairment and Blindness, 98(6): 349-366
Roch-Levecq, A.C. (2006) Production of basic emotions by children with congenital blindness: Evidence for the embodiment of theory of mind. British Journal of Developmental Psychology, 24: 507-528
Rosenblum, P. (1998) Best friendships of adolescents with visual impairments: A descriptive study. Journal of visual Impairment and Blindness, 92(8): 593-608
Rosenblum, P. (2000) Perceptions of the impact of visual impairment on the lives of adolescents. Journal of visual Impairment and Blindness, 94(7): 434-445
Sacks, S.Z., Lueck, A.H., Corn, A.L., Erin, J.N. (2011) Supporting the Social and Emotional Needs of Students with Low Vision to Promote Academic and Social Success. u: A Position Paper of the Division on Visual Impairments, Arlington: Council of Exceptional Children, www.stemvi.com/.../DVI%20Low%20Vision%20
Schinazi, V.G. (2007) Psychosocial implications of blindness and low-vision. u: Working papers series, London: Centre for Advanced Spatial Analysis University College, Paper 114 - Feb 07
Scott, I.U., Schein, O.D., Feuer, W.J., Folstein, M.F., Bandeen-Roche, K. (2001) Emotional distress in patients with retinal disease. American journal of ophthalmology, 131(5): 584-9
Shapiro, D.R., Moffett, A., Eieberman, L., Dummer, G.M. (2005) Perceived competence of children with visual impairments. Journal of visual Impairment and Blindness, 99: 15-25
Skorobogatova, N.V. (2010) Izučenie problemы socialьnoй percepcii u doškolьnikov s narušeniem zreniя. Specailьnoe obrazovanie, 1: 84-91
Spasenović, V.Z. (2003) Vršnjačka prihvaćenost/odbačenost i školsko postignuće. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 267-288
Stanimirović, D., Mijatović, L. (2012) Obrasci afektivne vezanosti za roditelje i prijatelje kod mladih oštećenog vida. u: Stoiljković S.; Todorović J.; Đigić G. [ur.] Ličnost i obrazovno-vaspitni rad, Niš: Filozofski fakultet, 169-179
Stanimirović, D., Rajović, V. (2005) Ka socijalno-inkluzivnom pristupu osobama ometenim u razvoju. u: Branković D. [ur.] Nauka i obrazovanje, Banja Luka: Filozofski fakultet, 209-218
Stanimirović, D. (2008) Prediktori (ne)uspeha slepih koji su se školovali u svojoj lokalnoj sredini. u: Radovanović D. [ur.] U susret inkluziji - dileme u teoriji i praksi, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 429-441
Stanimirović, D., Mijatović, L., Jablan, B. (2012) Društvena podrška obrazovnih ustanova učenicima sa oštećenjem vida i njihovim porodicama. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 11, br. 2, str. 231-246
Stojković, I., Eminović, F., Dimoski, S., Grbović, A., Nikić, R. (2011) Pojam o sebi slabovidih adolescenata i njihovih vršnjaka neoštećenog vida. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 3, str. 467-478
Šimgaeva, A.N. (2007) Fenomen trevožnosti i korrekciя narušeniй v эmocionalьnoй sfere u slabovidящih podrostkov. Defektologiя, 2: 31-37
Špeli, A., Zuliani, Đ. (2011) Uloga empatije u socijalizaciji djece s teškoćama u razrednim sredinama. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 47(2): 96-108
Terpstra, J.E., Tamura, R. (2008) Effective Social Interaction Strategies for Inclusive Settings. Early Childhood Education Journal, 35(5): 405-411
Valon, A. (1990) Psihološko i sociološko proučavanje deteta. u: Ivić I.; Havelka N. [ur.] Proces socijalizacije kod dece, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1-14
Wolffe, K. (2000) Focused on: Teaching social skills to visually impaired preschoolers. New York: American Foundation for the Blind
Wolffe, K. (2000) Focused on: Teaching social skills to visually impaired elementary students. New York: American Foundation for the Blind
Wolffe, K. (2000) Focused on: Social Skills for Teens and Young Adults with Visual Impairments. New York: American Foundation for the Blind
Zebehazy, K., Smith, T. (2011) An Examination of Characteristics Related to the Social Skills of Youths with Visual Impairments. Journal of visual Impairment and Blindness, 105(2): 84-95