Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
1991, vol. 39, br. 4, str. 391-407
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Američka federacija
Predsedništvo SFRJ, Beograd

Sažetak

Sjedinjene Američke Države su prva savremena federacija u svetu. Mnogo rešenja u njenom Ustavu iz 1787. godine, dinamična praksa razvoja federalizma i teorijska saznanja do kojih se došlo u preko 200 godina funkcionisanja američke federacije, su poučna i danas veoma aktuelna. Put kojim su prošle SAD od konfederacije do moderne federacije, veoma je složen i odvijao se u više etapa. Njega je pre svega karakterisalo stalno sukobljavanje između onih snaga koje su se zalagale za veću koncentraciju i centralizaciju vlasti na nivou savezne države i onih koje su bile za zadržavanje što više ovlašćenja i nadležnosti u okvirima država članica. Taj problem je definitivno rešen u korist centralne vlasti krajem 30-ih godina ovog veka i od kada SAD funkcionišu kao centralizovana federacija. Međutim, Taj proces centralizacije i dominacije savezne vlasti dostigao je svoju kulminaciju sredinom 70-ih godina i zapao je u krizu. Sada je u toku obrnut proces, sve veći zahtevi za ograničenjem kompetencije centra i povećanjem uloge saveznih država, lokalne uprave i privrednih subjekata u vlasti. To je strategija 'novog federalizma' Koja ce sve više širi i dobija podršku u okvirima SAD.

Ključne reči

kompromis; federacija; novi federalizam

Reference

*** (1985) Grupe za pritisak i poslanici. NIN, 11. april, str. 57-58
*** (1981) Vlada u senci. NIN, 29. mart, str. 66
*** (1989) Lista 400 najbogatijih porodica u SAD. Forbes
*** (1985) Die Zeit
Berfield, E.C. (1981) Rethinking federalism. Washington, DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research
Bošković, D. (1981) Drugi rat kauboja i Jenkija. NIN, 26. april, str. 52-54
Deren-Antoljak, Š. (1985) Aspekti američkog federalizma. Politička misao, Zagreb, br. 1-2, str. 58-59
Elazar, D.V. (1983) Federalizam u Americi. Pregled, Ambasada SAD, Beograd, br. 221, str. 17
Hamilton, A., Medison, D., Džej, D. (1981) Federalistički spisi. Beograd: Radnička štampa
Jelčić, B. (1984) Fiskalni federalizam u SAD. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4, str. 274, 276
Marković, R.Č. (1980) Izvršna vlast. Beograd: Savremena administracija
Stanovčić, V. (1986) Federalizam/konfederalizam. Nikšić, itd: Univerzitetska riječ
Vasović, V.J. (1987) Američki prezidencijalizam. u: Savremeni politički sistemi, Beograd: Naučna knjiga, str. 104
Vebster, D. (1971) Federalizam i nacionalno pitanje. Beograd: Savez udruženja za političke nauke Jugoslavije
Wheare, K.C. (1967) Legislatures. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP, 2nd ed