Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 121  
Back povratak na rezultate
Arhitektura i urbanizam
2017, br. 44, str. 14-20
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/06/2017
doi: 10.5937/a-u0-13539
Creative Commons License 4.0
Arhitektura kao scenski tekst - studija slučaja Sedamsto hiljada stubova
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut/odsek Arhitektura

e-adresa: td.dinulovic@uns.ac.rs

Projekat

Tehničko-tehnološko stanje i potencijali objekata Domova kulture u Republici Srbiji (MPNTR - 36051)

Sažetak

Iako se tekstualne poruke mogu odnositi na sve programske aspekte građevine, veza između arhitekture i teksta, najčešće, podrazumeva upotrebu arhitektonskih elemenata za označavanje namene i urbane funkcije objekta. U kontekstu arhitekture kao teksta, međutim, posebno je važno dejstvo koje treba postići upotrebom prostora, umetničkih sredstava i dokumenata, kao i pitanje dramaturgije tog dejstva, tj. dramaturške funkcije i karaktera arhitektonskog prostora. Kada je reč o uspostavljanju dramskog dejstva arhitekturom, treba naglasiti da ono može da ima zakonitosti i u strukturi i u sredstvima, kao i da može da bude realizovano putem dizajna prostora i dizajna vremena. U tom smislu, tri teksta (dramski, arhitektonski i scenski), kao i njihovo međusobno dejstvo, mogu da posluže kao oslonac za semiološku analizu arhitektonskog dela, pri čemu posebno mesto pripada memorijalnoj arhitekturi. Ovaj rad bavi se uspostavljanjem dijaloga i ravnoteže između arhitektonskog i dramskog teksta, a na primeru projekta Sedamsto hiljada stubova, konkursnog predloga za idejno rešenje Spomen-područja Donja Gradina.

Ključne reči

arhitektonski tekst; scenski tekst; memorijalna arhitektura; kultura sećanja; Jasenovac; Donja Gradina

Reference

Blagojević, L. (2011) Postmodernism in Belgrade architecture: Between cultural modernity and societal modernization. Spatium, br. 25, str. 23-29
Bogdanović, B. (2011) Ukleti neimar. Novi Sad: Mediterran Publishing
Dinulović, R. (2009) Ovo će ubiti ono ili nova tekstualnost arhitektonske forme. Kvart, www.kvartmagazin.rs/active/sr-latin/home/clanak/_params/kv_clk_id/2183.html, posećeno 27. avgusta 2011
Dinulović, R., i dr. (2010) Spomen područje Donja Gradina - Memorijalni kompleks Sedamsto hiljada stubova - obrazloženje konkursnog rada. Beograd: PortArt
Grupa za scenski dizajn (2004) CD 02: mesto Krstac. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu-Grupa za scenski dizajn, Interdisciplinarne postdiplomske studije
Harries, K. (1997) The ethical function of architecture. Cambridge: MIT Press
Hoking, S. (2002) Kratka povest vremena. Beograd: Alnari
Howard, P. (2002) Šta je scenografija?. Beograd: Clio
Kuljić, T.Đ. (2006) Kultura sećanja - teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa
Pevsner, N. (1986) A history of building types. London: Thames and Hudson
Pisani, M., ed. (1989) I luogi dello spettacolo. Roma: Officina Edizioni
Radović, R. (1998) Savremena arhitektura. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Radović, R. (2005) Stari vrt i novi kavez. Novi Sad: Stilos
Šuvaković, M. (2011) Pojmovnik teorije umetnosti. Beograd: Orion art
Turato, I. (2006) Novi stalni postav - Memorijalni muzej spomen područja Jasenovac. Zagreb: Oris