Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25
članak: 1 od 29  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2018, br. 19, str. 35-51
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/12/2018
doi: 10.5937/nasledje1819035V
Creative Commons License 4.0
Izgradnja blokova 21, 22, 23 Centralne zone Novog Beograda i njihov značaj u okviru kulturnog nasleđa Beograda
aRepublički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd
bnema

e-adresa: ivana.veskovic@beogradskonasledje.rs, jelica.jovanovic.011@gmail.com

Sažetak

Arhitektonsko-urbanistička analiza prvih stambenih blokova 21, 22 i 23 Centralne zone Novog Beograda, predstavlja složen proces istraživanja i sagledavanja istorijskih, političkih i graditeljskih uslova za formiranje novog grada na prostoru bez nasleđenih urbanističkih slojeva. Reč je o makroambijentu građenom tokom druge polovine XX veka prema Regulacionom planu Novog Beograda iz 1962. godine. Danas su novobeogradski blokovi simboli politike socijalnog staranja u vreme SFRJ, masovne industrijalizacije u građevinarstvu iza koje je stajala država - ekonomski, politički i logistički, kao i konkursne politike koja je bila zasnovana na postepenoj izgradnji proceduralnog, institucionalnog i naučno-tehnološkog okvira u cilju pozitivne reprezentacije države. Arhitektura Centralne zone, iako bazirana na internacionalnim uzorima i sovjetskom socrealizmu u počecima nastajanja, reprezentuje sopstevni graditeljski i likovni identitet zbog čega u okviru nepokretnog kulturnog nasleđa uživa status celine pod prethodnom zaštitom.

Ključne reči

Reference

*** New brutalism. u: Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/art/New-Brutalism, [6. 6. 2018]
Alfirević, Đ., Simonović-Alfirević, S. (2017) Brutalism in Serbian architecture: Style or necessity?. Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 15, br. 3, str. 317-331
Antonić, G. (2013) Područje Novog Beograda u međuratnim planovima za razvoj Zemuna 1918-1934 # Territory of New Belgrade in inter-war plans for urban development of Zemun 1918-1934. Istorija 20. veka, vol. 31, br. 1, str. 47-66
Barbican center https://www.barbican.org.uk/our-story/our-building/our-architecture, [20. 3. 2018]
Blagojević, L. (2004) Strategije modernizma u planiranju i projektovanju urbane strukture i arhitekture Novog Beograda - period konceptualne faze od 1922. do 1962. Beograd: Arhitektonski fakultet, doktorska disertacija
Blagojević, L. (2007) Novi Beograd - osporeni modernizam. Beograd: Zavod za udžbenike
Čanak, M. (1980) Milisav Miša Mitić, arhitekta 1932-1970. Informativni bilten Centra za stanovanje, Beograd, 26, 3-40
Đorđević, A. (1960) Urbanističko rešenje centralnog dela Novog Beograda. Arhitektura Urbanizam (Beograd), 3-13; 1960; 2
Glavički, M. (1965) Regulacioni plan Novog Beograda. Arhitektura urbanizam (Beograd), 5-11; 32
Glavički, M. (1965) Regulacioni plan Novog Beograda. Arhitektura urbanizam (Beograd), 5-7; 32
Harwood, E. (2003) England a guide to post-war listed buildings. London
Historic England (2018) https://historicengland.org.uk/listing/the-list/listentry/1246881, [23. 2. 2018]
IAB SO Novi Beograd - Blok 21 k. 3-25, Blok 22 k. 1-52 i Blok 23 k. 2-82
Janković, B., Karadžić, B. (1972) Izgradnja blokova 22 i 23 u Novom Beogradu - stan i stanovanje. Beograd: Savez građevinskih inženjera i tehničara SR Srbije, Izgradnja (posebno izdanje), 134-147
Jovanović, J. (2014) Elaborat analize prethodno zaštićene celine Centralna zona Novog Beograda blokovi 21, 22 i 23 - urbanističko-arhitektonska analiza. u: Dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Kadijević, A. (2007) Uloga ideologije u novijoj arhitekturi i njena shvatanja u istoriografiji. Nasleđe, br. 8, str. 225-237
Komuna (1958) Nacrt opšteg zakona o stambenim zajednicama. Beograd, 1, 71-74
Krstić, B. (2014) Atinska povelja i misao arhitekata i urbanista FNRJ 1950-ih. Beograd: Branislav Krstić
le Corbusier (1965) Atinska povelja. Beograd: Klub mladih arhitekata
Lenarčić, L., Gavrilović, B. (1965) Obrada montažnih i drugih fasadnih elemenata u stambenoj izgradnji primenom keramičkih proizvoda. Beograd: Institut za ispitivanje materijala SR Srbije
Lukić, S. (1975) Socijalistički estetizam - umetnost na mostu. Beograd: Ideja
Manević, Z. (1970) Od socrealizma do autorske arhitekture. Tehnika, Beograd, 3, 62-65
Mecanov, D. (2006) Valorizacija modernističke baštine na primeru stambene arhitekture Beograda od 1947. do 1967. Beograd: Arhitektonski fakultet, magistarski rad
Mihajlov, S. (2013) Rajko M. Tatić - 1900-1979. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Miloradović, G. (2012) Lepota pod nadzorom - sovjetski kulturni uticaju u Jugoslaviji 1945-1955. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Mišić,, i dr. (2010) Savremena arhitektura Beograda - sistematsko istraživanje. u: Dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mišić, B. (2011) Palata Saveznog izvršnog veća u Novom Beogradu - istorija građenja. u: Od Predsedništva vlade FNRJ do Palate 'Srbija', Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Mišić, B. (2013) Hangar starog aerodroma - svedočanstvo prvog vazdušnog pristaništa u Beogradu. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Nedić, S.V. (1977) Generalni urbanistički plan iz 1923. godine. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XXIV: 301-310
Perović, M.R. (2005) Istorija moderne arhitekture - antologija tekstova. Beograd: Arhitektonski fakultet, knjiga 3 - Tradicija modernizma i drugi modernizam
Petričić, B. (1975) Prve urbanističke realizacije (Novi Beograd). Godišnjak grada Beograda (Beograd), XXII: 219-234
Prosen, M. (2007) O socrealizmu u arhitekturi i njegovoj pojavi u Srbiji. Nasleđe, br. 8, str. 95-118
Ristanović, S.V. (2009) Novi Beograd - graditeljski poduhvat veka. Beograd: IA 'KSE-NA'
Somborski, M. (1951) Razvoj Beograda između dva rata. Arhitektura, Studija istorijskog i kulturnog značaja blokova 25 i 26 u Centralnoj zoni Somborski 1-4, (Zagreb) 46
Stojanović, B. (1974) Istorija Novog Beograda (I deo). Godišnjak grada Beograda (Beograd), XXI: 211-235
Šegvić, N. (1947) Uvodnik. Arhitektura, Zagreb, I, br. 1-2., str. 3
UNESCO World heritage list. https://whc.unesco.org/en/list/1181, [27. 2. 2018]
Vrbanić, V. (1951) Urbanistički plan Novog Beograda. Arhitektura (Zagreb), 1-4; 118
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (2010) Posleratna arhitektura sistematsko istraživanje. Beograd
ZZSKGB (1992) Elaborat uslova zaštite nepokretnih kulturnih dobara, dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i ambijentalnih vrednosti za detaljni urbanistički plan za blokove 22, 25, i 29 u Novom Beogradu. Beograd
ZZSKGB (2003) Studija istorijskog i kulturnog značaja blokova 25 i 26 u Centralnoj zoni Novog Beograda I - faza. Beograd