Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 10 od 29  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2013, br. 14, str. 211-220
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/01/2018
Prilog proučavanju arhitekture i ideologije Mosta viteškog kralja Aleksandra Prvog Ujedinitelja u Beogradu
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: ailijevs@f.bg.ac.rs

Sažetak

Most viteškog kralja Aleksandra Prvog Ujedinitelja podignut je preko reke Save u periodu 1929-1934. godine i predstavljao je najveći utilitarni objekat u Beogradu. Kao takav, nije bio posmatran samo kao lokalni orijentir i spona između prestonice i Zemuna već kao simbol ekonomskog razvoja i tehnološkog napretka cele Kraljevine Jugoslavije. Za savremeni viseći most bila je predviđena istorijska matrica koju su činili piloni arhitekte Nikolaja Krasnova i prvobitno predviđena trijumfalna kapija, ubrzo zamenjena figurama četiri lava. Kasnije je ipak odabran projekat konjaničkih skulptura istorijskih vladara - cara Dušana, kraljeva Tomislava, Tvrtka Prvog Kotromanića i Petra Prvog Karađorđevića - koji je izradio Ivan Meštrović. Rasprave o arhitektonskim, estetskim i ideološkim aspektima mosta, u kojima su učestvovali inženjeri, arhitekti, umetnici, novinari i drugi zainteresovani stručnjaci, pratile su tok izgradnje. Ispitivanje punog konteksta njegove arhitekture otkriva postojanje ideoloških koncepcija koje su se odražavale na šire sfere politike, kulture i društva.

Ključne reči

arhitektura; ideologija; Beograd; Most viteškog kralja Aleksandra Prvog Ujedinitelja; Zemunski most; Aleksandar Prvi Karađorđević; Nikolaj Krasnov; Ivan Meštrović; Risto Stijović; Petar Palavičini

Reference

*** (1929) Konkurs za projekat novog mosta Beograd - Zemun. Vreme, 19. 5.: 5
*** (1933) Na Zemunskom mostu biće postavljena četiri ogromna kamena lava, kao straža. Politika, 6.3.1933, 7
*** (1934) Prvo treba rešiti urbanistički problem i raščistiti prilaz Zemunskom mostu, pa ga tek onda ukrašavati. Pravda, 10.3.1934, 13
*** (1934) Inženjeri i tehničari o Meštrovićevim konjima. Vreme, 17.3.1934, 5
*** (1933) Skupština inženjerskih komora iz cele zemlje. Politika, 20.3.1933, 10
*** (1933) Slučaj sa lavovima. Politika, 9.3.1933, 5
*** (1934) Treba li most kralja Aleksandra ukrasiti Meštrovićevim konjanicima - mišljenje g. Tome Rosandića. Štampa, 17.12.1934, 11
*** (1933) Ponovo su otpočeli intenzivno radovi na podizanju zemunskog mosta. Beogradske opštinske novine, 1, 56-57
*** (1934) Meštrovićevi konjanici biće postavljeni na zemunskom mostu - prilazni radovi za most rade se užurbano, ali je ipak pitanje da li će biti na vreme gotovi. Politika, 23.8.1934, 7
*** (1933) Pretstavka udruženja likovnih umetnika. Politika, 10. 3: 5. R. M. (1934), Da li će se na Zemunskom mostu postaviti Konjanici g. Ivana Meštrovića za koje bi imalo da se plati 22 miliona dinara, Pravda, 3. 3: 8
*** (1931) Radovi na mostu Beograd - Zemun. Politika, 17.5.1931, 10, Radovi na Zemunskom mostu Kralja Aleksandra I, Politika, 24. 7. 1931: 5
*** (1933) Nepoznati gospodin koji se interesuje za lavove na Zemunskom mostu. Politika, 8.3.1933, 9
*** (1934) Treba li most kralja Aleksandra ukrasiti Meštrovićevim konjanicima - mišljenje g. Branka Popovića i vajara g. Palavičinija. Štampa, 16. 12. 2
*** (1933) Lavovi beogradskih vajara u kavezu g. Gastaldia, glavnog inžinjera na mostu. Politika, 7.3.1933, 5
A.A. (1930) Pitanje građenja mosta Beograd - Zemun rešeno - radovi su ustupljeni francuskom društvu Batignolles i nemačkom preduzeću Gutehoffnungshütte. Vreme, 10.4., 3
A.A. (1930) Građenje mosta Kralja Aleksandra I i puta Beograd - Zemun. Politika, 10.4., 3
Bähr, J., Banken, R., Flemming, T. (2008) Die MAN: Eine deutsche Industriegeschichte. München: C.H. Beck
Borozan, I. (2011) Politika dijaloga - mostovi kao kontaktni simboli. u: Dimitrijević Marković S., Živković N. [ur.] Nasleđe i dijalog - zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, [CD]
Bošković, Đ. (1935) Most Beograd - Zemun. Srpski književni glasnik, Beograd, 44, 70-71
Burnel, A. (1995) La Société de construction des Batignolles de 1914 à 1939, histoire d'un déclin. Histoire, économie et société, 14(2): 301-315
Cerović, P. (1933) Da li su lavovi tuđinski simboli. Politika, 15. 3: 9
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941. Beograd
Jelić, S. (1934) Inženjerska estetika - Zemunski most. Srpski književni glasnik (Beograd), XLII, 566-569
Kadijević, A. (1994) Prilog proučavanju dela arhitekte Nikole Krasnova u Jugoslaviji (1922-1939). Saopštenja (Beograd), XXVI, 181-192
Kadijević, A. (1996) Istorija i arhitektura Zemunskog mosta kralja Aleksandra I Karađorđevića. Pinus (Beograd), IV, 7-19
Kadijević, A. (1997) Rad Nikolaja Krasnova u Ministarstvu građevina Kraljevine SHS/Jugoslavije u Beogradu od 1922. do 1939. godine. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 221-255
Maksimović, B. (1983) Ideje i stvarnosti urbanizma Beograda 1830-1941. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Maksimović, B. (1980) Vrednosti generalnog plana Beograda od 1923. godine i njihovo poništavanje. Godišnjak grada Beograda, 27, 239-269
Meštrović, I. (1969) Uspomene na političke ljude i događaje. Zagreb: Matica Hrvatska
Popović, M. (1997) Heraldički simboli na beogradskim javnim zdanjima. Beograd: BMG
Rajčević, U. (1987) Konjanici za most kralja Aleksandra I u Beogra- du: jedan neizvedeni projekat Ivana Meštrovića. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XXXIV, 209-222
Škalamera, Ž. (1983) Arhitekta Nikola Krasnov (1864-1939). Sveske (Beograd), DIUS XIV , 109-129
Škrgić, N. (1934) Da li će se na Zemunskom mostu postaviti Konjanici g. Ivana Meštrovića - G. Ivan Meštrović odgovara Udruženju jugoslovenskih likovnih umetnika i Udruženju arhitekata. Pravda, 17. 3: 5
Trifunović, I.Ž. (1933) Zašto baš lavovi. Politika, 3: 6; 14
Trifunović, I.Ž. (1933) Da li su Dušanovi lavovi nacionalni simboli?. Politika, 3: 9; 17