Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2016, br. 17, str. 9-25
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 05/11/2016
doi: 10.5937/nasledje1617009P
Creative Commons License 4.0
Severna kapija srednjovekovnog podgrađa na Savi
Beograd

e-adresa: dama.popovic@yahoo.com

Sažetak

U radu su izloženi rezultati novih arheoloških istraživanja dela Severnog bedema Podgrađa na Savi iz prve polovine 14. veka, kasnije Zapadnog podgrađa. Na osnovu analize otkrivenih ostataka, obrađena je ulazna kula s kapijom i bližim delom bedema. Data je hipotetična rekonstrukcija prvobitnog izgleda severnog ulaza u Podgrađe, uz analizu zastupljenog fortifikacionog rešenja.

Ključne reči

Zapadno podgrađe; Severni bedem; kapija; ulazna kula

Reference

Bajalović-Hadži-Pešić, M. (1978) Najstariji izgledi Beograda u likovnim izvorima XIV-XVI veka. Godišnjak grada Beograda, XXV, 107-120
Bajalović-Hadži-Pešić, M. (1985) Beograd 1603. godine, kako ga je video jedan ratni zarobljenik. Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd, XVII, 145-153
Elezović, G., Škrivanić, G.A. (1956) Kako su Turci posle više opsada zauzeli Beograd. Beograd
Marjanović-Vujović, G. (1970) Zapadno podgrađe. Arheološki pregled (Beograd), 161-162; 12
Marjanović-Vujović, G. (1973) Slavic Belgrade. Balcanoslavica (Beograd), 1-15; 2
Marjanović-Vujović, G. (1974) Zapadno podgrađe. u: Čubrilović V. [ur.] Istorija Beograda 1, Beograd, 302-306
Piper, O. (1912) Burgenkunde, Bauwesen und Geschichte der Burgen zinacht zunächst innerhalb des Deutschen Sprachgebietes. München, 198
Popović, M. (2012) Smederevska tvrđava. Smederevo, sl. 13, 23-28
Popović, M. (2006) Beogradska tvrđava. Beograd: JP Beogradska tvrđava, 14-23; 79-84; 95-97; 113-116, sl. 58; 167
Popović, M. (2010) Restauracija i revitalizacija Beogradske tvrđave. u: Očuvanje graditeljskog nasleđa - stvarno i moguće, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture
Popović, M. (1979) Kapije Smederevskog grada. Starinar, Beograd, XXVIII-XXIX, 213-232
Popović, M. (2012) Maglički zamak. Beograd: Arheološki institut, 196-198
Popović, M. (2009) Sava kapija Beogradske tvrđave. Nasleđe, br. 10, str. 65-76
Popović, M. (1989) Utvrđenja Moravske Srbije. u: Sveti knez Lazar, Spomenica o šestoj stogodišnjici Kosovskog boja 1389-1989, Beograd, str. 71-88
Popović, M. (2006) Kompleks Sahat kapije. Nasleđe, br. 7, str. 9-36
Popović, M. (2007) Kula Nebojša sa delom priobalnog bedema i vodenom kapijom II. Nasleđe, br. 8, str. 9-28
Popović, M. (2008) Nova saznanja o Gornjogradskom jugoistočnom bedemu. Nasleđe, br. 9, str. 89-103
Popović, M. (1982) Beogradska tvrđava. Beograd: Arheološki institut SANU
Popović, M. (2012) Kapija cara Karla VI u Beogradu. Nasleđe, br. 13, str. 9-25
Popović, M. (1986) Novi rezultati istraživanja priobalnih utvrđenja Beogradske tvrđave. Saopštenja RZZZSK, Beograd, XVIII, 181-194
Popović, M.Đ. (2013) Beogradska Vidin kapija. Nasleđe, br. 14, str. 9-27
Šabanović, H. (1964) Turski izvori za istoriju Beograda I-1, katastarski popisi Beograda i okoline 1476-1566. Beograd: Istorijski arhiv
Toy, S. (1955) A historu of fortificatiom from 3000. BC to 1700. AD. Melburne - London - Toronto, 95-106