Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2013, br. 14, str. 29-45
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/01/2018
Kompleks Zindan kapije
Beograd

e-adresa: pavlovic.marina@yahoo.com

Sažetak

Zidana krajem prve polovine 15. veka, Zindan kapija predstavlja fortifikacioni sistem na prelazu s hladnog na vatreno oružje. U trenutku kada je građena, bila je glavni ulaz u Gornji grad s kopna i prva zaštita glavne Istočne kapije, poznatije kao Kapija despota Stefana Lazarevića. Tokom vremena, barbakan je pretrpeo velike transformacije da bi zadovoljio potrebe novih tehnologija ratovanja. Na osnovu dosadašnjih istraživačkih radova utvrđeno je da su postojale četiri faze u kojima je kompleks Zindan kapije preživeo velike izmene. Arhitektonsko istraživanje kompleksa prevashodno se zasniva na tumačenju postojećih struktura i na arheološkim istraživanjima, potkrepljenim likovnim i kartografskim izvorima.

Ključne reči

Beogradska tvrđava; Zindan kapija; srednjovekovni barbakan; restauracija; arheološka istraživanja; arhitektonska istraživanja; srednjovekovna kapija

Reference

*** (1988) Beogradska tvrđava u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. u: Zbirka referata sa naučnog skupa o Beogradskoj tvrđavi, Beograd: SANU - Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Bajalović-Hadži-Pešić, M. (1991) Unutrašnje utvrđenje Beogradskog grada. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XXXVIII, 35-54
Bajalović-Hadži-Pešić, M. (1971) Beogradska tvrđava, Beograd, Gornji grad - unutrašnje utvrđenje. Arheološki pregled (Beograd), 91-93; 13
Birtašević, M. (1968) Beogradska tvrđava, Gornji grad - srednji vek. Arheološki pregled (Beograd), 194-197; 10
Birtašević, M. (1967) Beogradska tvrđava, Gornji grad - srednjo- vekovna arhitektura. Arheološki pregled (Beograd), 54-55; 9
Birtašević, M. (1970) Unutrašnje srednjovekovno utvrđenje Gornjeg grada. Arheološki pregled (Beograd), 160-166; 12
Bjelanović, S. (1897) Kroz slavenske zemlje, uspomene i bilješke s puta. Zadar: Štamparija Špire Artale
Čelebija, E. (1954) Putopis I: Odlomci o jugoslovenskim zemljama. Sarajevo: Svjetlost
Ionescu, G. (1968) Les fortifications antiques et medievales su le territoire de la Roumanie et leurs rapports avec le monde Mediterraneen. u: VIII scientific meeting, Chambre technique de Grece, Athens, Proceedings, 25-29
Jovanović, M.D. (1954) Iz zbirke gravira staroga Beograda, Plan Beograda od Gabrijela Bodenera. Godišnjak grada Beograda (Beograd), 99-104
Kalić-Mijušković, J. (1967) Beograd u srednjem veku. Beograd: Srpska književna zadruga
Lazarević, M. (1966) Tvrđava i grad Beograd krajem XVII vijeka na planu Joana Baptiste Gumpa. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XIII, 65-72
Lepoge, J.D. (2002) Castles and fortified cities of medieval Europe: An illustrated history. London: McFarland and Co
Marjanović-Vujović, G., Popović, M. (1968) Beograd, utvrđenje Beo- gradskog grada. Arheološki pregled (Beograd), 198-201; 10
Marjanović-Vujović, G. (1970) Beogradski grad, naselja u utvrđenim podgrađima. Arheološki pregled (Beograd), 160-163; 12
Nenadović, S.M. (2003) Građevinska tehnika u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd: Prosveta, 588
Nešković, M. (2001) Lučni bedem kompleksa Zindan kapije na Beogradskoj tvrđavi. Glasnik Društva konzervatora Srbije (Beograd), 111-114; 25
Novaković, Ž. (1984) Beograd na gravirama XVI-XIX veka. Beograd: Muzej grada Beograda
Popović, M. (1964) Beogradska tvrđava I: Pregled razvoja Beograd- ske tvrđave kroz literaturu i planove. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Popović, M. (1970) Beogradska tvrđava IV: Utvrđene srednjove- kovne kapije na Severoistočnom bedemu Beogradskog grada. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Popović, M. (1971) Beogradska tvrđava, Beograd, Gornji grad - severo- istočni bedem Gornjeg grada. Arheološki pregled (Beograd), 94-98; 13
Popović, M., Škalamera, Ž. (1976) Novi podaci sa plana Beogra- da iz 1683. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XXIII, 33-58
Popović, M. (1995) Beogradska tvrđava. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Popović, M. (2000) Južna kapija Gornjeg grada Beogradske tvrđave. Saopštenja, Beograd, XXX-XXXI, 71-98
Popović, M. (2006) Beogradska tvrđava. Beograd: Javno preduzeće 'Beogradska tvrđava'
Popović, M. (2010) Na putu od Beča ka Carigradu 1587. godine Lajdenski album. Saopštenja, (42): 89-91
Popović, M. (1978) Srednjovekovna predgrađa Beogradskog grada. Godišnjak grada Beograda, XXV, 121-131
Purković, A.M., ur. (1978) Knez i despot Stefan Lazarević. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve
Rokai, P., Đere, Z., Pal, T., Kasaš, A. (2002) Istorija Mađara. Beograd: Clio
Toy, S. (1985) Castles: Their construction and history. Dover: Dover edition
Vučenović, S. (2004) Urbana i arhitektonska konzervacija. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Vujičić-Vulović, M. (1961) Beogradska tvrđava: konzervatorski i ispitivački radovi u 1960. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Vujičić-Vulović, M. (1970) Beogradska tvrđava III: konzervator- sko-restauratorski radovi na Beogradskoj tvrđavi u periodu 1961-1968. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda