Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2013, br. 14, str. 47-67
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/01/2018
Zgrada nad jugozapadnim bedemom beogradskog Gornjeg grada
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd

e-adresa: verapavlon@gmail.com, m.j.neskovic@gmail.com

Sažetak

Zgradu nad Jugozapadnim bedemom Gornjeg grada Beogradske tvrđave podiglo je Ministarstvo vojno 1919. godine, na ostacima starijeg zdanja nastalog između 1902. i 1904, koje je oštećeno u bombardovanju 1915. godine i porušeno posle Prvog svet- skog rata. Obe građevine bile su podignute za potrebe Generalštaba srpske vojske, koji se na tom mestu nalazio sve do 1928, kada se preselio u novu zgradu u Ulici kneza Miloša. Posle toga, 1937. godine, u zgradu se uselio Vojni muzej, a nakon njegovog preseljenja 1961. godine u prostorije nekadašnjeg Vojnogeografskog instituta, u neposrednoj blizini, zgrada je dodeljena na korišćenje Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, koji se i danas u njoj nalazi. Cilj nam je da u ovom radu rasvetlimo činjenice vezane za vreme izgradnje, autorstvo i namenu objekta, da ukažemo na osnovne karakteristike arhitekture, kao i da analiziramo promene u kojima su se stvarali uslovi za njegovo odgovarajuće korišćenje.

Ključne reči

Beogradska tvrđava; Gornji grad; jugozapadni bedem; Generalštab; Opština beogradska; Vojni muzej; Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Reference

*** (1928) Kako će izgledati Kalemegdanska terasa. Politika, 6.9.1928, 9
*** (1928) Otvaranje parka u Gornjem gradu. Politika, 8.10.1928, 4
*** (1928) Selidba Generalštaba. Politika, 26.12.1928, 7
Bjelajac, M. (1988) Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-1921. Beograd: Narodna knjiga
Bogojević, Đ. Beograd. Beograd: Dan
Božović-Lopičić, R., Popović, M. (1999) Savsko šetalište sa velikim stepeništem na Kalemegdanu. Nasleđe, br. 2, str. 53-72
Bugarski, Đ., Hajduković, P. (1896) Vođa po Beogradu s planom Beograda. Beograd
Đurić-Zamolo, D. (1967) Sačuvani lik Beograda na fotografijama A. Jovanovića, I. Gromana i M. Jovanovića. Godišnjak grada Beograda (Beograd), XIV, 141-166
Đurić-Zamolo, D. (1977) Beograd kao orijentalna varoš pod Turcima 1521-1867. Beograd: Muzej grada Beograda
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma (XIX-XX vek). Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (2007) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga
Kanic, F. (1985) Srbija zemlja i stanovništvo. Beograd: Srpska književna zadruga
Kara-Radovanović, P. (1933) Krupni problemi Beograda. Beogradske opštinske novine, 715-719, 1.12.1933
Krstić, A. (1931) Park u Gornjem gradu. Beogradske opštinske novine, 1.7.1931
Lažetić, P. (2007) Vojni muzej i Beogradska tvrđava. Vesnik (Beograd), 85-107; 34
Medaković, D. (1963) Beograd u prošlosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Nikolajević, M. (1930) Beogradska tvrdinja. Politika, 15. 3: 5
Obradović, S. (1908) Ilustrovani vođa po Beogradu prestonici Kraljevine Srbije i po okolini. Beograd: Dositije Obradović
Popović, M. (1997) Heraldički simboli na javnim zdanjima Beogra- da, Beograd. Beograd: BMG
Popović, M. (2006) Beogradska tvrđava. Beograd: JP 'Beogradska tvrđava'
Popović, M. (1992) Zapadna kapija Gornjeg grada Beogradske tvrđave. Saopštenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (Beograd), XXIV, 190-191
Ratković-Kostić, S. (2003) Generalštab srpske vojske 1876-1903. Vojno-istorijski glasnik, br. 1-2, str. 11-32
Stojadinović, M. (1933) Jedna šetnja po Beogradskom gradu. Beograd
Vicić, S., Vicić, D. (2008) Pozdrav iz Beograda 1895-1941. Beograd: Atelje Vicić
Vlahović, T. (1990) Vitezovi Karađorđeve zvezde sa mačevima. Aranđelovac: Napredak
Vujošević, Ž. (2002) Kunst - und Denkmalschutz u okupiranom Beogradu. Nasleđe, br. 4, str. 119-126