Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 43, br. 6, str. 86-111
Uporedna analiza poslovanja Beogradske, Zagrebačke i Varšavske berze
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bnema

e-adresamilenaj@kg.ac.rs, puricjelena1@gmail.com
Projekat:
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)

Ključne reči: Beogradska berza; Zagrebačka berza; Varšavska berza; BELEX15; CROBEX10; WIG30
Sažetak
U tržišno orijentisanim finansijskim sistemima brojne finansijske institucije posreduju u procesu indirektnog finansiranja ili pružaju usluge u procesu direktnog finansiranja. Njihova struktura i funkcije su uslovljene institudonalnim specifičnostima i stepenom razvijenosti finansijskog sistema. U tranzitornim ekonomijama izgradnja finansijskog sistema, u skladu sa potrebama tržišne privrede, je podrazumevala, između ostalog, formiranje prethodno nepostojećih finansijskih institucija - nedepozitnih finansijskih posrednika i berzanskog tržišta. Berzansko tržište, kao sastavni deo finansijskog sistema, u zavisnosti od stepena privrednog i ukupnog društvenog razvoja, sa manje ili više uspeha usmerava finansijska sredstva između različitih grupa privrednih subjekata. S obzirom na to da postignut sklad između razuđenih finansijskih tokova i diversifikovanih finansijskih instrumenata predstavlja indikator razvijenosti tržišta kapitala, neosporna je potreba svake nacionalne ekonomije da sopstveni razvoj prilagodi zahtevima berzanskog tržišta. Imajući u vidu navedeno, u radu će biti ukazano na položaj Beogradske berze u odnosu na zemlje u okruženju, u periodu koji je obeležila globalna recesija. U cilju sagledavanja dostignutog nivoa razvoja tržišta kapitala u Srbiji, u radu se analiziraju Beogradska berza, Zagrebačka berza i Varšavska berza.
Reference
*** (2012) Godišnji izveštaj o poslovanju u 2012. godini. http://www.belex.rs/files/proizvodi_i_usluge/GI_2012.pdf, 25.12.2013
*** Statut Zagrebačke berze. http://zse.hr/default.aspx?id=32902, 1.10.2014
*** (2014) Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti-CrHoV 2006 - izveštaj o poslovanju. http://www.crhov.rs/rezultatiposlovanja/Izvestaj_o_poslovanju_2006.pdf, 18.1.2014
Beogradska berza (2012) Metodologija za izračunavanje indeksa BELEX15. http://www.belex.rs/files/trgovanje/BELEX15_metodologija.pdf, 15.1.2014
Beogradska berza (2014) Kretanje vrednosti indeksa u periodu od 2011-2014. http://www.belex.rs/trgovanje/indeksi/svi/indeksi#, 19.1.2014
Burhop, C. (2006) Did banks cause the German industrialization?. Explorations in Economic History, 43(1): 39-63
Calderón, C., Liu, L. (2003) The direction of causality between financial development and economic growth. Journal of Development Economics, 72(1): 321-334
Chuda, J., Jara, M., Sienko, P., ur. (2012) The role of stock exchanges in transition economies. http://uek.krakow.pl/files/common/dwm/stair-discussion-papers/CUEDP_013_CHUDA.pdf
Dugalić, V., Štimac, M. (2005) Osnove berzanskog poslovanja. Beograd: Stubovi kulture
Fruk, M., Huljak, I. (2004) Testiranje Sharpe-Lintner-ovog modela na Zagrebačkoj burzi. Financijska teorija i praksa, 28 (1): 77-91
Jakšić, M., Grbić, M., Đinđić, S. (2013) Financial system transition in Serbia: The first decade of the XXIst century. Actual Problems of Economics, No. 12, (150), 578-587
Jakšić, S. (2007) Primjena Markowiteeve teorije na tržište dionica zagrebaCke burze. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, (5), 331-344
Levine, R., Zervos, S. (1998) Stock markets, banks, and economic growth. American Economic Review, vol. 88, str. 537-558
Malinić, D. (2009) Savremeni izazovi integralnog istraživanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Ekonomika preduzeća, vol. 57, br. 3-4, str. 138-155
Odedokun, M.O. (1996) Alternative econometric approaches for analysing the role of the financial sector in economic growth: Time-series evidence from LDCs. Journal of Development Economics, 50(1): 119-146
Pečarić, M., Arnerić, J., Radić, M. (2012) Komparativna analiza stupnja financijske integracije tržišta kapitala Hrvatske i zemalja CEE s tržištem EU-a. Rijeka: Ekonomski fakultet, 111-148
Proniewski, M., Niedzwiecki, A. (2009) Gielda papierow warto w warszawieujşcie retrospektywne. Bialystok: Drukarnia Bialy Kruk
Rousseau, P.L., Wachtel, P. (1998) Financial Intermediation and Economic Performance: Historical Evidence from Five Industrialized Countries. Journal of Money, Credit and Banking, 30(4): 657
Rousseau, P.L., Sylla, R. (2005) Emerging financial markets and early US growth. Explorations in Economic History, 42(1): 1-26
Schmiedecke, K.I. (2008) Strukturirani proizvodi. u: 18. godišnja konferencija Zagrebačke berze, http://zse.hr/UserDocsImages/konf/Iskra%20Kalodera%20Schmiedecke.pdf, 18.1.2014
Sieradzki, R. (2013) Does it pay to invest in IPOs?: Evidence from the Warsaw stock exchange. National Bank of Poland, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/139_ en.pdf, 19.1.2014
Warsaw Stock Exchange (2013) Warsaw stock exchange indices. http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe?en, 18.1.2014
Zagrebačka berza (2013) Odluka o indeksu CROBEX10. http://zse.hr/UserDocsImages/dokumenti_indeksi/CROBEX10_20130823153618-2013-08-Odluka-o-indeksu-CROBEX10.pdf, 19.1.2014
Zagrebačka berza (2014) Kretanje vrednosti indeksa u periodu od 2011-2014. http://zse.hr/default.aspx?id=44101&index=CROBEX10, 19.1.2014
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1406086J
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2015.