Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta
2015, vol. 39, br. 1, str. 141-152
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/04/2016
doi: 10.5937/lnrpfns1501141P
Neodrživost dosadašnjeg koncepta razvoja i problem bezbednosti hrane
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: pejanovic@polj.uns.ac

Sažetak

U radu se analizira koncept privrednog razvoja društva i njegovi efekti na životnu sredinu, s jedne strane, i hranu, s druge strane. Dosadašnji koncept razvoja je, smatra autor, neodrživ, jer je doveo do niza negativnih posledica. On je zasnovan na paradigmi profitne ekonomije, koju karakteriše trka za materijalnim dobrima po cenu nemilosrdne degradacije životne sredine (zagađenost hrane, vode i vazduha). Sve dosadašnje akcije i pokušaji čoveka da preokrene tok negativnih trendova nisu dale, nažalost, očekivane rezultate. Ciljevi održivog razvoja, koji su dobro koncipirani, uglavnom su 'mrtvo slovo na papiru'. Potrebna je 'promena u glavama' čoveka, kao i promena paradigme razvoja društva, u pravcu ostvarivanja koncepta održivog razvoja. Koncept održivog razvoja treba da postane nova filozofija razvoja, koja uključuje ekonomsku, ekološku, moralnu, socijalnu i zdravstvenu dimenziju. U tom i takvom konceptu hrana treba da postane 'lek', a ne 'otrov'. Za ostvarivanje tog koncepta potrebna je nova poslovna politika na makro i na mikro nivou.

Ključne reči

Reference

Drašković, B.M. (1998) Ekonomija prirodnog kapitala. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Haris, D. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa savremeni pristup. Beograd: Data status
Havranek, J., et al. (2015) Sigurnost hrane od polja do stola. Zagreb: M.E.P. d.o.o
Milenković, S. (2000) Resursi u ekonomiji. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Pejanović, R. (2014) Ogledi iz metodologije društveno - ekonomskih istraživanja. Novi Sad: Akademska knjiga
Pejanović, R. (2013) Ogledi iz agrarne i ruralne ekonomije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R. (2015) Tranzicija i nacionalna kultura. Novi Sad: Akademska knjiga
Saks, Dž. (2014) Doba održivog razvoja. Beograd: CIRSD - Službeni glasnik
Tomaš-Simin, M., Pejanović, R. (2015) Organska poljoprivreda u funkciji održivog razvoja. u: Dunavski biznis forum - konkurentnost i održivi razvoj Naučno - stručna konferencija, Novi Sad, zbornik radova, str. 131-135