Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 8 od 42  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2015, vol. 69, br. 2, str. 119-128
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/fizkul1502119B
Diskriminativna analiza održavanja vertikalnog položaja u vodi
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bVaterpolo klub 'Partizan', Beograd

e-adresa: zoran.bratusa@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

Vaterpolo je jedina sportska igra koja se odvija u vodi. U nadigravanju dominira vertikalni položaj tela sa dva osnovna mehanizma rada nogu - noge prsno i noge bicikl. Polazeći od značaja vertikalnog položaja u igri, metode ocena fizičke pripremljenosti igrača svih kategorija sadrže i ocene održavanja vertikalnog položaja, odnosno procenu opterećenja mišića nogu. Cilj ovog rada je bio da se utvrdi primena različitih mehanizama udarca nogama u održavanju vertikalnog položaja kod mladih vatrpolista u odnosu na poziciju. U istraživanju je učestvovalo 29 selektiranih vaterpolista kadetskog uzrasta (uzast_15.8±0.8 godina; TV_185.2±5.3cm i TM_81.7±7.7kg). Merenja su obavljena tokom testova plivanjem u mestu maksimalnim intenzitetom u trajanju od 10 sekundi, udarcima nogama prsno i nogama bicikl. Za merenje je korištena metoda izometrijske tenziometrije plivanjem u mestu. Rezultati su analizirani pomoću deskriptivne statistike, a kinetička karakteristika izbora je definisana primenom diskriminativne analize. Kod prsne tehnike ostvarene su veće prosečne vrednosti Fmax, ImpF i RFD (avgFmaxNB=157.46±19.93N; avgImpF_NB=45.43±10.64Ns; avgRFD_NB=337.85±80.73N/s; avgFmaxNP=227.18±49.17N; avgImpF_ NP=55.99±14.59Ns; avgRFD_NP=545.47±159.15N/s). Nakon diskriminativne analize rezultati su pokazali da je tehnika izbora udarac nogama bicikl, a da je kinetička varijabla izbora sila - Fmax. Na osnovu dobijenih rezultata i sprovedenih analiza može se zaključiti da je kod vaterpolista kadetskog uzrasta dominantan faktor obuke za boravak u vertikalnoj poziciji, udarac nogama bicikl, a od kinematičkih karakteristika, kao indikatora fizičke pripremljenosti, nivo razvijenosti sile Fmax koju igrač pojedinačnim udarcem nogom realizuje u vodi.

Ključne reči

vertikalna pozicija; faktor obuke; fizička pripremljenost

Reference

Aleksandrovic, M., Radovanovic, D., Okicic, T., Madic, D. (2005) Morphological space structure of 12 years old water polo players and non-sportsmen. u: Milanović D., Prot F. [ur.] International Scientific Conference on Kinesiology 'Science and Profession: Challenge for the Future'., Zagreb: Faculty of Kinesiology, str. 710-712
Bloomfield, J., Blanksby, B.A., Ackland, T.R., Allison, G.T. (1990) The influence of strength training on overhead throwing velocity of elite water polo players. Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 22(3); 63-67
Bratusa, Z., Matkovic, I., Dopsaj, M. (2003) Model characteristics of water polo players movements in the vertical position during the competition. u: Chatard Jean-Claude [ur.] Biomechanics and Medicine in Swimming, Saint-Etienne: Publications de L'Universite de Saint-Etienne, pp. 481-486
Bratusa, Z., Dopsaj, M. (2012) Relation between breast stroke legs kick tethered force characteristics and on-water vertical jump in elite junior water polo players. u: 6th Conference for Youth Sport, Bled, Ljubljana: Faculty of Sport, pp 92
Dopsaj, M. (1993) Metodologija pripreme vrhunskoh ekipa u sportskim igrama. Beograd: Naučna Knjiga
Dopsaj, M., Matkovic, I. (1999) The structure of technical and tactical activities of water polo players in the First Yugoslav League during the game. u: Biomechanics and medicine in Swimming, VIII International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming University of Jyvaskyla, Proceedings, Finland: Department of Biology of Physical Activity
Dopsaj, M. (2010) Pulling Force Characteristic of 10s Maximal Tethered Eggbeater Kick in Elite Water Polo Players: A Pilot Study. u: XI International Simposium of Biomechanics and Medicine in Swimming, Oslo, Norway, pp 69-71
Dopsaj, M., Thanopoulos, V. (2006) The structure of evaluation indicators of vertical swimming work ability of top water polo players. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto (Portugese Journal of Sport Sciences), 6(2); 124-126
Dopsaj, M., Matković, I., Thanopoulos, V., Okičić, T. (2003) Pouzdanost i validnost procene osnovnih kinematičkih karakteristika sile vuče kod plivača primenom testa plivanja u mestu maksimalnim intezitetom u trajanju 60 sekundi. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 1, br. 10, str. 11-22
Dopsaj, M., Matković, I. (1994) Motor activity of waterpolo players during the game. Fizička kultura, vol. 48, br. 4, str. 339-346
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998) Multivariate data analysis: With readings. USA: Prentice-Hall International, Inc, Fifth Ed
Kondrič, M., Uljevi, O., Gabrilo, G., Kontić, D., Sekulić, D. (2012) General Anthropometric and Specific Physical Fitness Profile of High-Level Junior Water Polo Players. Journal of Human Kinetics, 32, 215-226
Lozovina, V., Pavicić, L. (2004) Anthropometric changes in elite male water polo players: Survey in 1980 and 1995. Croatian medical journal, (45), 202-205
Mujika, I., Mcfadden, G., Hubbard, M., Royal, K., Hahn, A. (2006) The water-polo intermittent shuttle test: A match-fitness test for water-polo players. International Journal of Sports Physiology and Performance, 27-39; 1
Platanou, T. (2004) Time motion analysis of international level water polo players. Journal of Human Movement Studies, 319-331; 46
Smith, H. (1998) Applied Physiology of Water Polo. Sports Medicine, 26(5): 317-334
Štirn, I., Strmecki, J., Srojnik, V. (2014) The Ehamination of Different Tests for the Evaluation of the Efficiency of the Eggbeater Kicks. Journal of Human Kinetics, 215-226; 4
Takagi, H., Nishigima, T., Enomoto, I., Stewart, A.M. (2005) Determining factors of game performance in the 2001 World Water Polo Championships. Journal of Human Movement Studies, 49(5); 333-352