Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 10 od 33  
Back povratak na rezultate
Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma 'Zlatibor'
2012, vol. 17, br. 43, str. 84-102
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/medgla1243084D
Uticaj nadmorske visine na parametre krvne slike
aDom zdravlja, Užice
bDepartment of occupational safety and health, Health Center, Uzice
cSpecial Hospital, Zlatibor

Sažetak

Smanjeno zasićenje arterijske krvi kiseonikom, zbog smanjenja parcijalnog pritiska kiseonika u vazduhu, na višoj nadmorskoj visini uslovljava lučenje eritropoetina koji podstiče eritrocitopoezu. Cilj rada je bio utvrđivanje uticaja nadmorske visine na parametre krvne slike. Ispitivanjem je obuhvaćeno 63 zdrave dece, starosti 7 godina, podeljenih u 3 grupe prema mestu stanovanja. I grupu je činilo 21 dete predgrađa Sevojno, koje se nalazi na nadmorskoj visini 370 m, II grupu 22 dece iz sela Kremna, na 822 m, i III grupu 21 dete iz grada Užice, na 411 m. Kompletna krvna slika je određivana na hematološkom analizatoru HmX (Beckan Coulter). Statističkom obradom podataka je utvrđeno da deca iz II grupe imaju više prosečne vrednosti eritrocita u odnosu na I (p<0.01) i III (p<0.05), hemoglobina u odnosu na I i III grupu (p <0.01). Dokazano je i da su II i III grupa imala niže prosečne vrednosti leukocita u poređenju sa I grupom (p<0.01). Dečaci iz II grupe su imali više vrednosti eritrocita i hemoglobina u odnosu na dečake iz I grupe (p <0.01), trombocita od dečaka iz III grupe (p<0.05), a niže vrednosti leukocita u odnosu na dečake I i III grupe (p<0.01). Devojčice iz II grupe su imale više vrednosti eritrocita, hemoglobina, hematokrita i trombocita (p <0.01) od devojčica I grupe. Nije dokazano statistički značajno variranje parametara između dečaka i devojčica unutar iste grupe, eritrocita i hemoglobina između I i III i trombocita sve tri grupe (p>0.05). Dobijeni rezultati ukazuju da se boravak u selu Kremna može koristiti za stimulisanja eritrocitopoeze.

Ključne reči

Reference

Baklaja, R., Elezović, I., Miljić, P., Miković, D., Lučić, A.M. (2008) Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze. Beograd: Interlab exim
Dopsaj, V.B., Spasojević-Kalimanovska, V., Marisavljević, D., Terzić, B., Memon, L. (2006) Osnove laboratorijske dijagnostike i lečenja anemija. Beograd: Farmaceutski fakultet
Guyton, A.C. (1989) Medicinska fiziologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Koraćević, D., Bjelaković, G., Đorđević, V.B., Nikolić, J., Pavlović, D.D., Kocić, G. (2000) Biohemija. Beograd: Savremena administracija
Liberman, M., Marks, A.D., Smit, K. (2008) Marksove osnove medicinske biohemije klinički pristup. Beograd: Data status
Medved, R. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jumena
Melerovic, H., Meler, V. (1975) Trening biološki i medicinski osnovi i principi treninga. Beograd: Partizan
Petrović, M.V., Dopsaj, V.B., Rajić, M.R., Milojević, Z. (2002) Laboratorijska hematologija - za studente farmacije. Beograd, III: 77-83
Stefanović, S., i dr. (1989) Interna medicina. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, 11: 1085- 1090
Stefanović, S., i dr., ur. (1990) Specijalna klinička fiziologija. Beograd: Medicinska knjiga
Vukušić, Z., Mačukanović-Golubović, L. (2007) Diferencijalna dijagnostika sindroma anemije. Niš: Sven, I, 15-23