Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2010, vol. 9, br. 1, str. 111-124
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2011
Didaktičko modelovanje nastave matematike u radu sa decom ometenom u razvoju
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
bUniverzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Federacija BiH

e-adresa: jablanb@vektor.net

Sažetak

Osnovne slabosti tradicionalne nastave, o kojima se već nekoliko decenija unazad govori i piše, inicirale su uvođenje promena koje su u skladu sa potrebama savremenog društva. U ovom radu bavimo se vrstama nastave prema kriterijumu didaktičkog modelovanja i njihovom primenom u nastavi matematike sa decom ometenom u razvoju. Ukazano je na najčešće teškoće u savladavanju programskih zahteva u nastavi matematike, ali i na mogućnost njihovog prevazilaženja primenom adekvatnih vrsta nastave.

Ključne reči

deca ometena u razvoju; matematika; modelovanje nastave

Reference

Bakovljev, M. (1992) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga
Dejić, M. (2000) Metodika nastave matematike. Jagodina: Učiteljski fakultet, I deo
Jablan, B., Kovačević, J., Vujačić, M. (2010) Specifičnosti početne nastave matematike za decu sa teškoćama u razvoju u redovnim osnovnim školama. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 42, br. 1, str. 165-184
Japundža-Milisavljević, M. (2008) Metodika nastave matematike za decu ometenu u intelektualnom razvoju. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Kovačević, J. (2005) Učenje u paru u nastavi dece oštećenog sluha. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 17-29
Kovačević, J., Milosavljević, A. (2005) Problemska nastava u edukaciji učenika oštećenog sluha. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 41-52
Kovačević, J., Maćešić-Petrović, D. (2008) Efekti interaktivne nastave u obrazovanju dece oštećenog sluha. Pedagogija, vol. 63, br. 3, str. 456-464
Kroesbergen, E.H., van Luit, J.E.H. (2003) Mathematical interventions for children with special educational needs. Remedial and Special Education, 24(2): 97-114
Krulj, R.S. (1991) Greške u nastavi i njihovo otklanjanje. Beograd: Srempublik
Milijević, S. (1993) Pedagoške inovacije u teoriji i nastavnoj praksi. Banja Luka: Glas
Milijević, S. (2003) Interaktivna nastava matematike. Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske
Pavković, I., Kovačević, J. (2006) Uspeh učenika oštećenog sluha u redovnoj školi. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 25-37
Prodanović, T., Ničković, R. (1984) Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Prvčić, I., Rister, M. (2002) Deficit pažnje, ADHD/ADD. Zagreb: Hrvatska udruga za disleksiju
Raičević, V. (2006) O novim nastavnim tehnologijama i pristupima u metodici nastave stranog jezika. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 4, str. 375-385
Vigotski, L.S. (1999) Osnovi defektologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, 1