Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 103  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2019, br. 7, str. 47-61
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 10/10/2019
doi: 10.5937/ZbAkUm1907047J
Creative Commons License 4.0
Virtuelna priča u slici Povratak II Velimira Iliševića
Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, Republika Srpska, BiH

Sažetak

Rad se bavi istraživanjem virtuelnih aspekata narativa u slici Povratak II Velimira Iliševića. Transmedijalno-naratološko čitanje Iliševićevog likovnog djela zahtijeva primjenu analitičkih oruđa kognitivne naratologije. Granični okviri i uokviravanje, polihronijska naracija i kontračinjenični narativ predstavljaju neke od osnovnih istraživačkih alata za tumačenje virtuelnog svijeta. Cilj ovog istraživanja jeste tumačenje virtuelnog narativa u slici Povratak II, čiji je morfološki koncept predstavljen naslovom kao granicom koja reprezentuje istoriografski i psihološki kognitivni okvir, putem diskursa o fašizmu, revizionizmu i slikarima - ukrotiteljima svoga vremena.

Ključne reči

Ilišević; postklasična naratologija; transmedijalnost; virtuelni narativ; Jasenovac

Reference

Abot, P. (2009) Uvod u teoriju proze. Beograd: JP Službeni glasnik
Abramović, V. (2012) Problem ontološkog definisanja svesti. http://www.rastko.rs/rastko/delo/14386
Biti, V. (2000) Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica hrvatska
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi, prevod sa francuskog Frida Filipović
Bühler, K., Fischer, M., Jergović, M., Potkonjak, G. (2016) Velimir Ilišević -Malen in der Fremde, Velimir Ilišević -Zwischen Halt und Neubeginn, Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. Berlin: Hatje Cantz Verlag GmbH
Burkard, J. (2017) Velimir Ilišević - staništa duha. Banja Luka: Banski dvor Banja Luka, Kulturni centar
Bužinjska, A., Markovski, M.P. (2009) Književne teorije XX veka. Beograd: JP Službeni glasnik, s poljskog prevela Ivana Đokić
Ekmečić, M. (2011) Dugo kretanje između klanja i oranja. Beograd: Evro-Đunti
Goldstein, I., Goldstein, S. (2011) Jasenovac i Bleiburg nisu isto. Zagreb: Novi Liber
Greif, G. (2018) Jasenovac - Aušvic Balkana. Beograd: Knjiga komerc
Herman, D., Jahn, M., Ryan, M. (2010) Routledge encyclopedia of narrative theory. London - New York: Routledge
Herman, D. (1998) Limits of order: Toward a theory of polychronic narration. Ohio State University Press, JSTOR, Narrative 6.1, 72 ̶ 95
Herman, D. (2013) Cognitive narratology. https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/38.html
JU Spomen Područje Donja Gradina (2013) Zločini u logoru Jasenovac. Banja Luka: Grafopapir
Jung, K.G. (2002) Analitička psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Predavanja sa Tavistoka, prevela Marijana Popović
Klarić, M., Frančišković, T., Salčin-Satriano, A. Obitelj i psihotrauma. https:// hrcak.srce.hr./file/89373
Mijušković, S. (1998) Od samodovoljnosti do smrti slikarstva - umetničke teorije (i prakse) ruske avangarde). Beograd: Geopoetika, Elektronsko izdanje autora
Milić, N. (1992) Čitanje pratilja. Beograd: Nolit, Tekst 2a, Delo
Milosavljević-Milić, S. (2016) Virtuelni narativ. Niš: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Milosavljević-Milić, S. (2016) Okvir književnog teksta - od morfološkog pristupa do kognitivnog metakoncepta. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2016/philologiamediana8. V
Munjiza, M. (2014) Velimir Ilišević - slike. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada
Pochat, G.tz (2007) Description in the visual arts. u: Werner Wolf, Bernhart Walter [ur.] Description in Literature and Other Media, Amsterdam - New York: Rodopi
Rimmon-Kenan, S. (2002) Narrative fiction. London - New York: Routledge
Uelbek, M. (2015) Pokoravanje. Beograd: Booka, s francuskog preveo Vladimir D. Janković
Vasić, M. (2015) Svetlost kreativnosti kao tačka koherencije suprotstavljenih ideologija 2. deo. http://kpv.rs/?p=3318
Vroon, R. (1997) Velimir Khlebnikov: Selected poems, volume III. Harvard University Press
Wolf, W. (2006) Introducion. u: Werner Wolf, Bernhart Walter [ur.] Frames, Framings and Framing Borders in Literature and Other Media, Amsterdam - New York: Rodopi
Wolf, W. (2007) Description as a transmedial mode of representation general features and possibilities of realization in painting, fiction and music. u: Werner Wolf, Bernhart Walter [ur.] Description in Literature and Other Media, Amsterdam - New York: Rodopi
Ženet, Ž. (1985) Figure. Beograd: Biblioteka Zodijak