Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:11
  • full-text downloads in 30 days:6
article: 6 from 103  
Back back to result list
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, iss. 2, pp. 249-264
article language: Serbian
document type: Review Paper
published on: 19/07/2018
doi: 10.5937/ZRFFP48-17761
Creative Commons License 4.0
Psychological and moral contradictions of characters in the works of Laza Lazarević
University of Priština - Kosovska Mitrovica, Faculty of Teacher Education, Prizren-Leposavić

e-mail: raisa.cvetkovic@pr.ac.rs

Abstract

(not available in English)
Predmet istraživanja ovog rada jesu likovi dramski koncipiranih junaka u pripovetkama Laze K. Lazarevića. Istražuju se junaci koji stradaju kao žrtve sopstvenih nerešenih konflikata ili usled spoljašnjih okolnosti na koje ne mogu uticati, a čije su žrtve. Uvažavajući dostignuća psihoanalitičke književnonaučne metode, kao i stavove, prvenstveno Junga, Adlera, Hornajeve, Kreča i Kračfilda, te dosadašnjih istraživača proznog stvaralaštva Laze Lazarevića, istraživanjem smo obuhvatili junake pripovedaka i 'Sve će to narod pozlatiti'. Cilj ovog rada jeste osvetljavanje literarizacije konflikata i psiholoških odbrambenih mehanizama u Lazarevićevoj prozi, kao i ukazivanje na osobenosti i vrednosti narativnog postupka autora u psihološkom oblikovanju likova, zahvaljujući kojima se i smatra tvorcem srpske psihološke pripovetke.

Keywords

(ruski) povestvovanie; konflikt; mehanizmy zaščity; samovyraženie; ironija; sceničeskij

References

Adler, A. (1990) Poznavanje čoveka. Novi Sad: Matica srpska
Bošković, D. (2007) Laza Lazarević i kraj realističkog diskursa. in: Ivanić Dušan [ed.] Srpska realistička priča, Kragujevac: Skupština grada, 65-77
Deretić, J. (2011) Istorija srpske književnosti. Zrenjanin: Sezam Book
Gligorić, V. (1954) Srpski realisti. Beograd: Prosveta
Gluščević, Z. (1998) Edipalno u delu Laze K. Lazarevića, Književnost i rituali. Beograd: Srpska književna zadruga
Hornaj, K. (2005) Naši unutrašnji konflikti. Beograd: Čigoja
Ivanić, D. (1996) Srpski realizam. Novi Sad: Matica srpska
Jevrić, M. (2017) Istorija srpske književnosti: realizam I. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Jovičić, V. (1978) Pesnik moralne nostalgije. Beograd: Prosveta
Jung, K.G. (2009) Antologija. Novi Sad: Prometej
Kašanin, M. (1977) Svetlost u pripoveci (Laza Lazarević). in: Izabrani eseji, Beograd: Rad
Kreč, D., Kračfild, R. (1973) Elementi psihologije. Beograd: Naučna knjiga
Lazarević, B. (1956) Sabrana dela. Beograd: Narodna prosveta, I i II
Lazić, N.J. (2012) Razvoj predstava o prostoru i vremenu u nauci o književnosti. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 42-2, str. 163-183
Milosavljević, M.S. (2012) Prostori privatnosti u romanu srpske moderne. in: Dimitrijević B. [ed.] Filologija i univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 280-295
Milosavljević, M.S., Vukićević, D. (2014) Ogledavanja - Laza Lazarević i Simo Matavulj. Niš: Filozofski fakultet
Najdanović, M. (1962) Srpski realizam XIX veka. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Pantić, M. (2015) Osnovi srpskog pripovedanja. Beograd: Službeni glasnik
Raičević, G. (2007) Laza Lazarević junak naših dana. Novi Sad: Akademska knjiga
Soleša, B. (2018) Hronotop krčme u srpskoj realističkoj pripoveci. in: Lopičić V., Mišić B. [ed.] Jezik, književnost prostor, Niš: Filozofski fakultet, 217-231
Soleša, B.S. (2014) Konfliktno jezgro pripovetke Laze K. Lazarevića. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 3, br. 6, str. 49-58
Vukićević, D. (2011) Anarhija teksta. Beograd: Službeni glasnik
Živković, D. (1994) Evropski okviri srpske književnosti, knjiga 5. Beograd: Prosveta