Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 10 od 103  
Back povratak na rezultate
Kultura
2016, br. 153, str. 198-210
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 21/05/2017
doi: 10.5937/kultura1653198R
Avangarda, kič i leve ideje
Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Projekat

Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Sažetak

Predmet teksta je odnos umetnosti i politike kakav je praktikovan u vreme uspona evropske političke levice, u prvom redu one na prostorima predratnog i postratnog SSSR-a. Teza koja se u tekstu brani je da svi totalitarni društveno-politički sistemi formiraju principijelno istoznačan stav prema umetnosti kao moćnom potencijalnom mediju za promociju i transmisiju ideoloških i političkih poruka, što njena ostvarenja uglavnom dovodi na granicu kiča, ako već ne i u njegovo samo središte. U drugom delu rada razmatraju se zbivanja na eks-jugoslovenskoj posleratnoj političkoj i umetničkoj sceni i ukazuje na njene specifičnosti, prevashodno onu sadržanu u činjenici da je kič na njoj bio prisutniji kao (anti) stil političkog života, u prvom redu jezika tada aktualne politike, nego kao neumetnost.

Ključne reči

umetnost; avangarda; kič; leve ideje

Reference

Allport, G. (1958) The nature of Prejudice. New York: Doubleday Anchor Books
Argan, K.Đ. (1977) Kriza umetnosti kao evropske nauke. Treći program Radio Beograda, 609-654
Bahtin, M. (1980) Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit
Božović, R. (1978) Nedoumice - oko kulture. Subotica: Radnički univerzitet 'Veljko Vlahović'
Broh, H. (1979) Pesništvo i saznanje. Niš: Gradina
Dorfles, G. (1969) Kitsch: An antology of bad taste. London: Studio Vista
Encesberger, H.M. (1980) Nemačka, Nemačka između ostalog. Beograd: BIGZ
Greenberg, C. (1964) Avantgard and Kitsch. u: Rosenberg B., White D.M. [ur.] Mass Culture, Illinois: The Free Press of Glencoe
Horvat-Pintarić, V. (1979) Od kiča do vječnosti. Zagreb: Naklada Centra društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske
Inić, S. (1984) Govorite li politički. Beograd: IIC SSOS
Lasić, S. (1970) Sukob na književnoj ljevici 1928-1952. Zagreb: Liber
Marcuse, H. (1981) Estetska dimenzija. Zagreb: Školska knjiga
Markuze, H. (1982) Kontrarevolucija i revolt. Beograd: Grafos
Mol, A.A. (1973) Kič - umetnost sreće. Niš: Gradina
Obrenović, Z.G. (1992) Srbija i novi poredak. Niš: Gradina
Peković, R. (1986) Ni rat ni mir - panorama književnih polemika - 1945-1965. Beograd: Filip Višnjić
Petrović, S. (1990) Sociologija književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radojčić, M.S. (1997) Raskršća vrednosti: Fenomen kiča u antropološko-estetičkoj perspektivi. Filozofija i društvo, br. 12, str. 95-146
Rajić, Lj. (1982) Jezik za samouke. Književna reč, str. 14. maj; 25