Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 8 od 56  
Back povratak na rezultate
Kultura
2015, br. 147, str. 68-81
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/11/2015
doi: 10.5937/kultura1547068r
Definisanje pojma umetnosti
Alfa univerzitet, Akademija umetnosti 'Braća Karić', Beograd

Sažetak

Rad se bavi problemom određenja pojma umetnosti sa posebnim osvrtom na rešenja koja nude savremene teorije umetnosti. Postoje dva suprotstavljena pristupa kada se govori o umetnosti i statusu umetničkog dela. Prvi, u duhu esencijalističke teorije, pokušava da pronađe neko suštinsko svojstvo umetnosti, a za koje smatra da je nezavisno od društvenog ili istorijskog uticaja. Postojanje takvog esencijalnog svojstva bi umetničkim delima dalo univerzalnu i vanvremenu transistorijsku i transkulturalnu vrednost. Drugi pristup kreće od pretpostavke da je status umetničkog dela uvek stvar konvencije, a ne esencije. Ovo shvatanje odbacuje perceptivni i fenomenološki pristup, ističući ceo niz kontekstualnih uslova - društvenih, kulturalnih i institucionalnih - bez kojih nije moguće govoriti o statusu umetničkog dela.

Ključne reči

umetnost; anti esencijalizam; otvoren koncept; svet umetnosti; institucionalna teorija umetnosti

Reference

Bell, C. (2003) The aesthetic hypothesis. u: [ur.] Art in Theory 1900-2000 Anthology of Changing Ideas, Oxford UK - Cambridge USA
Carroll, N. (2009) Philosophy of Art: A Contemporary Introduction. New York: Routledge
Danto, A. (1987) Artworld. u: Margolis Joseph [ur.] Philosophy looks at the arts: Contemporary readings in aesthetics, Philadelphia: Temple University Press, str. 155-167
Davies, S. (1991) Definitions of art. Ithaca-London: Cornell University Press
Derrida, J. (1988) Istina u slikarstvu. Sarajevo: Svjetlost
Dickie, G. (2004) The new institutional theory of art. u: [ur.] Aesthetics and the Philosophy of Art: Analytic Tradition The, Oxford: Blackwell
Margolis, J., ur. (1987) Philosophy Looks at the Arts: Contemporary Readings in Aesthetics. Philadelphia: Temple University Press, str. 155-167
Šuvaković, M. (1999) Pojmovnik moderne i postmodernelikovne umetnosti i teorije posle 1950. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Šuvaković, M. (2006) Diskurzivna analiza - prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture. Beograd: Univerzitet umetnosti
Tatarkjevič, V. (1978) Istorija šest pojmova - umetnost, lepo, forma, stvaralaštvo, podražavanje, estetski doživljaj. Beograd: Nolit, dodatak - o savršenstvu
Weitz, M. (2004) The role of theory in esthetics. u: Lamarque P., S.H.Olsen [ur.] Aesthetics and the philosophy of art: The analytic tradition, Oxford: Blackwell, str. 12-18