Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 10 od 56  
Back povratak na rezultate
Kultura
2015, br. 147, str. 276-295
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/11/2015
doi: 10.5937/kultura1547276r
Logika otelovljenog subjekta i savremena kultura
Univerzitet umetnosti u Beogradu

Sažetak

Izlazak tela iz teorijske anonimnosti pruža mogućnost za drugačije promišljanje savremene kulture. Javlja se potreba za polivalentnim mišljenjem koje prati logiku otelovljenog subjekta savremene kulture, nasuprot binarnom mišljenju kulture moderne. Ukrstićemo postrodne konstrukcije tela u antropologiji, filozofiji sa kiborškim tehnotelima digitalne kulture.

Ključne reči

telo; kiborg; polivalentno mišljenje

Reference

*** (2003) Tattoo& Piercing, Katalog. Beograd
Arsić, B. (1995) Šta sve telo može da radi?. Ženske studije, 2/3, Beograd
Batler, D. (2001) Tela koja nešto znače - o diskurzivnim granicama 'pola'. Beograd: Samizdat B92
Derida, Ž. (2007) O duhu. Beograd: Centar za ženske studije
Dreger, E. (2003) Antropologija tela. Kultura, Beograd, br. 105/106, str. 147-169
Đorđević, J. (2009) Postkultura - uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Edžerton, R. (2003) Antropologija tela. Kultura, Beograd, br. 105/106, str. 132-146
Foucault, M. (1988) Two tehnologies of the self. The University of Massachusetts Press, pp. 16-50
Fuko, M. (1982) Istorija seksualnosti. Beograd: Prosveta
George, L.P. (1994) Hyper / Text / Theory. London, Baltimore: The Johns Hopkins University Press
Godelije, M., Panof, M. (2003) Antropologija tela. Kultura, Beograd, br. 105/106, str. 27-43
Haraway, D.J. (1991) Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature. New York: Routledge
Hert, G. (2003) Antropologija tela. Kultura, Beograd, br. 105/106, str. 63-131
Hodder, H., ed. (1989) C.R. Organisational constraints on tattoo images: A sociological analysis of artistic style. u: The Meaning of Things, London, New York: Collin Academic
Holms, M. (2003) Antropologija tela. Kultura, Beograd, br. 105/106, str. 170-182
Ivanović, Z., Šarčević, P. (2003) Antropologija tela. Kultura, Beograd, br. 105/106, str. 14-21
Jelena, Đ. (2008) Studije kulture. Beograd: Službeni glasnik
Jennifer, C. (2001) The face of fashion. London-New York: Routledge. Sanders
Kajoa, R. (1986) Teorija praznika. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, br. 73/74/75
Strathern, E. (2003) Antropologija tela. Kultura, Beograd, br. 105/106, str. 44-59