Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 31  
Back povratak na rezultate
Ekonomski izazovi
2018, vol. 7, br. 14, str. 90-98
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/01/2019
doi: 10.5937/ekoizazov1814090K
Miks strategija razvoja - koncepti i mogućnosti
aInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke
bGradiška, BiH

e-adresa: d.ekonomija@uninp.edu.rs, mmalinovic@blic.net, m.phd@uninp.edu.rs

Sažetak

U teoriji projektnog menadžmenta i menadžmenta marketinga, često se, kao vrhunsko znanje i veština u tržišnom poslovanju, ističe koncept marketing miksa. Reč je o konceptu umešnog kombinovanja bazičnih instrumenata marketinga - proizvoda, cene, promocije i distrubucije (plasmana) tržišnih proizvoda. I površna analiza načina i sadržaja poslovanja vrhunskih preduzetnika i top menadžera ukazuje na činjenicu da navedeni preduzetnici i top menadžeri, pored umešnog miksiranja instrumenata marketinga, koriste još neke, ništa manje važne, sadržaje i metode miksiranja. Reč je o miksiranju različitih strategija poslovanja o kojima, od nekih u praksi primenjivanih, upravo izlažemo u ovom naučnom prilogu.

Ključne reči

Reference

Kotler, P., de Trias, B.F. (2012) Lateral marketing: A new approach to finding breakthrough ideas. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons
Mejo, E.J., Noria, N. (2006) Njihovo vreme. Novi Sad: Adižes, Antonić
Porter, M.E. (1985) Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York, itd: Free Press