Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 31  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2011, vol. 4, br. 1, str. 164-177
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 10/05/2011
Uravnoteženi sistem pokazatelja kao instrument kontrolinga u upravljanju performansama korporacija
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: cmiros@gmail.com

Sažetak

Noveliranje i funkcionisanje koncepcije kontrolinga u modernom konceptu upravljanja korporacijama pretpostavlja koordinaciju i integraciju ciljeva i instrumenata kontrolinga, pri čemu: praksa upravljanja, opstanak, rast i razvoj korporacija zahteva usmerenost delovanja njegovih instrumenata u pravcu strategijske i operativne dimenzije. Nesporna je činjenica, da postoje razne strategije i tehnike iskazivanja perfomansi korporacija. Međutim, u savremenim uslovima poslovanja preferira se upravljanje oslonjeno na sisteme za merenje performansi i informacije iz kontrolinga kojima se daje osnova za efikasan nadzor i ostvarivanje ciljeva u strategijskoj i operativnoj dimenziji. Pri istraživanju problematike upravljanja i instrumenata kontrolinga, posebno se ističe 'The Balanced Scorecard' kao savremeni sistem uravnoteženog iskazivanja performansi i početni strategijski upravljački okvir i relevantni instrument kontrolinga, koji je sačinjen od dimenzija koje su međusobno uzročno-posledično sistemski povezane.

Ključne reči

funkcija kontrolinga; iskazivanje performansi korporacija; uravnoteženi sistem pokazatelja

Reference

Drucker, P. (2000) Managing in Turbulent Times. London: Pan Book
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) The balanced scorecard: Translating strategy into action. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Kukoleča, S.M. (1990) Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Zavod za ekonomske ekspertize, 2
Malešević, Đ.M. (2002) 'Kontroling' - koncept objedinjavanja funkcija za podršku upravljanju. Računovodstvo, vol. 47, br. 12, str. 23-31
Niven, P.R. (2002) Balanced scorecard step by step: Maximizing performance and maintaining results. New York, itd: Wiley
Novićević, B., Antić, L., Stevanović, T. (2006) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Osmanagić, B.N. (1998) Kontroling - abeceda poslovnog uspjeha. Zagreb: Školska knjiga
Tintor, J. (2000) Poslovna analiza. Zagreb: HIBIS
Weber, J., Schaffer, U. (2000) Balanced scorecard & controlling. Wiesbaden: Gabler, 3 auflage
Zingales, F., O'Rourke, A., Hockerts, K. (2002) Balanced Scorecard & Sustainability : State of The Art Review