Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 31  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2009, vol. 55, br. 1-2, str. 185-194
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 04/05/2009
Analitički okvir za izbor strategije preduzeća
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149007: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji uključenja Republike Srbije u Evropsku uniju

Sažetak

Strategijsko planiranje je dobrim delom periodična aktivnost koja se preduzima da bi se preduzeće suočilo sa promenama u sredini. Strategija je planska odluka kojom se polazeći od ciljeva i politike, preciziraju načini njihovog realizovanja u poslovanju preduzeća. Strategija je nauka i veština korišćenja načina da se ostvare ciljevi. Preduzeće je prinuđeno da uči ne samo na svom, već i na iskustvu drugih. Kontinuelno prilagođavanje i napredovanje u savremenoj ekonomiji znači stvaranje novih vrednosti za kupce, jer inače nema stimulativa da kupuju proizvode i usluge.

Ključne reči

Reference

Griffin, R.W. (1990) Management. Boston, MA, itd: Houghton Mifflin
Higgins, J.M., Vinerc, W.J. (1993) Strategic management: Text and cases. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers
Johnson, G., Scholes, K. (1988) Exploring corporate strategy: Text and cases. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kahalas, K. (1988) A look at planning and its components. u: Dubosev Philip B. [ur.] Readings in Management, Prentice-Hill
Mašić, B.M. (1996) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić - BK Institut
Milisavljević, M., Todorović, J.B. (1991) Strategijsko upravljanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Porter, M.E. (1985) Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York, itd: Free Press
Senić, R.V. (1993) Upravljanje rastom i razvojem preduzeća. Beograd: Savremena administracija
Todorović, J.B., Đuričin, D.N., Janošević, S.V. (1998) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja / IZIT