Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 31  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2009, vol. 57, br. 1-2, str. 51-59
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 07/07/2009
Ekonomska logika generičkih strategija za nivo biznisa
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

Sažetak

Strategijski menadžment i menadžment zasnovan na vrednosti, iako dominantno poslovno i finansijski orijentisani koncepti i metodologije, svoje utemeljenje imaju u ekonomskoj teoriji. U radu se bliže analizira koncept stvaranja vrednosti, a zatim se iz ugla ekonomike strategije objašnjava ekonomska logika generičkih strategija za nivo biznisa. Shodno tome, posebno se obrađuje ekonomska logika strategija niskih troškova, diferenciranja, fokusa i hibridne generičke strategije, kao i cenovna strategija u eksploataciji izvora konkurentske prednosti.

Ključne reči

Reference

Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. (2007) Economics of strategy. New York, itd: Wiley
Deloitte & Touche Consulting Group, Braxton Associates (1996) Value based management: Program overview. London: Braxton Associates
des Gregori, G., Lampkin, G. T., Ajzner, A.B. (2007) Strategijski menadžment - teorija i slučajevi. Beograd: Data status, xxiv, 671 str
Mankju, G.N. (2007) Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Porter, M.E. (1980) Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York, itd: Free Press
Thompson, A.A., Strickland, A. (2001) Crafting and executing strategy: Text and readings. Homewood, IL, itd: Irwin