Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2013, vol. 6, br. 4, str. 93-108
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 25/02/2014
Uspešno pregovaranje - balans komunikacionih sposobnosti i moći lidera
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bSkupština Grada Novog Sada, Kabinet predsednika Skupštine Grada, Novi Sad

e-adresa: jovana.mutibaric@gmail.com, andrea.mutibaric@gmail.com, markovic.mirna@gmail.com

Sažetak

Uspešan pregovarač je lider koji pravilno koristi svoju moć u komunikaciji u funkciji ostvarenja postavljenog cilja. Liderstvo i pregovaranje su dve povezane kategorije. Uspešni lideri su dobri pregovarači, a liderstvo kao skup veština ima odlučujuću ulogu u procesu pregovaranja. Međutim, i pored nesumnjivog značaja pregovora i njihove svakodnevne prisutnosti, ovoj problematici multidisciplinarnog karaktera nije posvećena dužna pažnja u domaćoj literaturi. Kako je Srbija danas neposredno pred otpočinjanjem pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, nalazimo da bi bilo poželjno dati mali doprinos proučavanju ove dinamične i veoma značajne oblasti.

Ključne reči

Reference

Avramović, N. (2006) Diplomatsko i konzularno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Beridž, D.R. (2008) Diplomatija - teorija i praksa. Beograd: Filip Višnjić
Cohen, H. (2006) Negotiate This!, By Caring, But Not That Much. New York: Warner Business Books
Dobrijević, G. (2009) Strategija poslovnog pregovaranja u savremenim organizacijama. Beograd: Univerzitet Singidunum, neobjavljena doktorska disertacija
Dobrijević, G. (2011) Poslovno komuniciranje i pregovaranje. Beograd: Univerzitet Singidunum
Goleman, D., Bojacis, R., Maki, E. (2008) Emocionalna inteligencija u liderstvu - naučite da emocionalno inteligentno rukovodite. Novi Sad: Asee
Grubić-Nešić, L. (2008) Znati biti lider. Novi Sad: AB print
Kapor-Stanulović, N. (2002) Komunikologija i poslovno komuniciranje - zbirka tekstova. Novi Sad
Mandić, T. (2001) Komunikologija. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Micić, P. (1988) Kako voditi poslovne razgovore. Beograd: Predrag i Nenad
Mihailović, D. (2003) Psihologija u organizaciji. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Nicolson, H. (1948) Diplomatie. Paris: Editions de la Colonne Vendôme
O'Sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D., Montgomery, M., Fiske, J. (2006) Key concepts in communication and cultural studies. London-New York, itd: Routledge
Prvulović, V. (2006) Ekonomska diplomatija. Beograd: Megatrend univerzitet
Smith, K.A., Wells, S. (2009) Negotiating community and difference in medival Europe. Boston-Leiden: Brill
Stefanović-Štambuk, J. (2008) Diplomatija u Međunarodnim Odnosima. Beograd: Fakultet političkih nauka
Todorov, P. (2011) Mesto i uloga lidera u komuniciranju i pregovaranju pri vođenju promena strategijskog karaktera. Beograd: Univerzitet Singidunum, master rad
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja
Tomašević, L.M. (2004) Pregovaranje - poslovni proces koji dodaje vrijednost. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2, (1)