Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 19  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2012, vol. 64, br. 2, str. 170-186
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 22/03/2013
Uloga ekonomske diplomatije u suočavanju Srbije sa izazovima ekonomske bezbednosti
aVisoka ekonomska škola strukovnih studija, Leposavić, Peć
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

Sažetak

Očuvanje globalne bezbednosti zahteva preventivno otklanjanje svih rizika koji mogu dovesti do kriza i ratova u svetu, a posebno onih ekonomske prirode. Na ekonomskom, kao i na političkom i strategijskom planu u svetskim razmerama, danas su u igri veliki ulozi i interesi zemalja. Stoga je uloga ekonomske diplomatije i ekonomskih predstavnika sve više usmerena na promociju i zaštitu nacionalnih interesa, odnosno na dostavljanje informacija i pomoć nacionalnoj ekonomiji u osvajanju svetskog tržišta ili odnošenju pobede u sučeljavanju sa konkurencijom. Kompleksnost istorijskog trenutka i veoma nepovoljna ekonomska situacija u kojoj se nalazi naša zemlja nameće potrebu za razvijanjem profesionalne i kvalitetne ekonomske diplomatije, kako bi se u uslovima pojačane međuzavisnosti sa visoko razvijenim zemljama ostvarilo snažnije ubrzanje razvoja, i to pre svega u ekonomskoj sferi.

Ključne reči

Reference

Bjelić, P.M. (2006) Svetska trgovinska organizacija. Beograd: Ekonomski fakultet
Dašić, D.Đ. (2003) Diplomatija - ekonomska multilaterala i bilaterala. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić'
Kegli, Č., Vitkof, J. (2004) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije jugoistočne Evrope
Kovačević, Ž. (2003) Međunarodno pregovaranje. Beograd: Filip Višnjić
Marković, M. (2003) Poslovna komunikacija - sa poslovnim bontonom. Beograd: Clio
Mitić, M. (2003) Diplomatija kao sredstvo za promociju, ostvarivanje i zaštitu poslovnih interesa - priručnik za poslovne ljude. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Naray, O. (2008) Commercial diplomacy: A conceptual overview. u: 7th World Conference of TPOs, The Hague, The Netherlands, http://www.tpo-net.com/en/WTPO-Conference/Documents/Conf7/Naray%20Conference%20paper.pdf
Petković, T.L. (2006) Poslovna špijunaža i ekonomsko ratovanje - globalna ekonomija i ekonomska diplomatija. Vršac: Public Triton
Petrović, P.B. (2008) Savremena poslovna diplomatija. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Prvulović, V. (2006) Ekonomska diplomatija. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Rot, N. (2004) Znakovi i značenja - verbalna i neverbalna komunikacija. Beograd: Plato