Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2016, vol. 42, br. 3, str. 143-152
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/01/2019
doi: 10.5937/SavPoljTeh1603143P
Tehničko tehnološki parametri berbe i dorade krastavca kornišona
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: ondrej.ponjican@polj.uns.ac.rs

Projekat

Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak

Ispitivanje tehničko tehnoloških parametara prilikom berbe i dorade krastavca kornišona izvedeno je u eksploatacionim uslovima u Gospođincima. Površina pod krastavcem kornišonom bila je 8,82 ha, uz prinos od 124 t/ha. Na navedoj površini angažovana su dva traktorska agregata sa nošenim platformama za polumehanizovanu berbu. Platforma je radnog zahvata 21 m a na njoj u ležećem položaju radi 24 berača i jedan vozač traktora. U zavisnosti od prinosa, ukupno angažovanje ljudskog rada za berbu u toku cele sezone iznosi od 5789 do 7236 h/ha, a mašinskog rada od 13894 do 17367 kWh/ha. Masena proizvodnost po jednom radniku se kretala u graicama 17,14 do 21,42 kg/h. Za doradu plodova krastavca kornišona koristi se postrojenje koje opslužuje 12 radnika i ukupno angažovanje živog rada iznosi 165 h/ha, a mašinskog rada 522 kWh/ha. Ukupna sezonska količina angažovanog ljudskog rada za ubiranje, transport i doradu iznosi 6771 h/ha, a mašinskog rada 20639 kWh/ha.

Ključne reči

Reference

Bajkin, A., Ponjičan, O. (2013) Mehanizacija u povrtarstvu i polumehanizovano branje povrća. Zbornik radova 14 savetovanje 'Savremena proizvodnja povrća', Poljoprivredni fakultet Novi Sad. Savremeni povrtar, 12: 20-24
Bajkin, A. (1994) Mehanizacija u povrtarstvu. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Bajkin, A., Orlović, S., Ponjičan, O., Somer, D. (2005) Mašine u hortikulturi. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Đurovka, M. (2008) Gajenje povrća na otvorenom polju. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Lazić, V. (1983) Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Ponjičan, O., Bajkin, A., Dimitrijević, A. (2015) Tehničko tehnološki parametri proizvodnje povrtarske paprike. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 41, br. 3, str. 131-140
Ponjičan, O., Bajkin, A., Somer, D., Jovanović, B. (2010) Analiza eksploatacionih parametara tehnologije proizvodnje mrkve na mini gredicama. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 1, str. 39-46